Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čovek je Univerzum u minijaturi, mala beskonačnost je slična velikoj beskonačnosti
 
VOPUS | Gnoza
Niste autorizovani da vidite izvore.
Morate pristupiti sistemu.