Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Voleti, kako je lepo kada voliš! Samo velike duše mogu i umeju voleti
 

Radikalna promena

Radikalna promena, Razlčiti Jaovi
 "Kаdа nеki čоvеk pоčinjе dа dеtаlјnо оpаžа sаmоgа sеbе, pоlаzеći оd činjеnicе dа niје Јеdаn, nеgо Мnоgо, оčiglеdnо је, оtpоčео је оzbilјаn pоsао nа svојој unutrаšnjој prirоdi."
 

Mantrički rečnik

Hrišćanska Sveta pisma su nam rekla, u Jevanđelju po Jovanu, sledeće: „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.“
 

Intervju 14 sa V.M. Kwen Khan Khu-om

  Intervju 14 sa V.M. Kwen Khan Khu-om u vezi sa "Savremene Gnostičke Koncepcije" - avgust 2018. 
 

Nova vizija o Životu

Nova vizija o životu Novi svet Novi horizont Nova edukacija Nova nauka Nova etika Nova antropologija Nova filozofija Nova seksualnost Teme za izučavanje
Klikni na sliku i povećaj! 
 

Spisak knjiga

Knjige na srpskom jeziku

Imate na ovoj stranici prezentaciju svih knjiga koje su odštampane ili u pripremi na SRPSKOM JEZIKU...

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530

 

Enigma snova


 Student vidi simbole, ali ih ne shvata. Razume da je čitava priroda živo pismo, koje on ne poznaje. Potrebno je da se podigne do Inspirisane spoznaje da bi tumačio sakralne simbole Velike prirode.
 

Govori Nema Knjiga (Mutus Liber)

Govori Mutus Liber (Oscar Uzcategui)

"Govori Mutus Liber"-[...] na stranicama ovog dela sjaji mudrost umetnosti transmutacija koja ima za cilj da nas ponovo dovede do anđelskog stanja kojeg je čovečanstvo nekad izgubilo...

 

Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa

Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa PORUKA VODOLIJE napisana je za one koji stvarno žele da se raduju svetlosti Nove Ere, za one koji žele takvu revolucionarnu dinamiku koja će im dozvoliti da postanu solarni muškarci i solarne žene i da za uvek blistaju na večitom nebu autorealizovanih (samo-ostvarenih). 
 

Intervju sa Nikolom Teslom

Nikola Tesla - Plavi portret
Intervju koji vam donosimo je naučnik Nikola Tesla dao za časopis “Besmrtnost” u svojoj tadašnjoj laboratoriji u Kolorado Springsu.
 

O ljubavi

O ljubavi

 "Voleti, kako je lepo kada voliš! Samo velike duše mogu i umeju da vole. Ljubav je beskonačna nežnost... Ljubav je život što trepti u svakom atomu kao što trepti u svakom suncu."

Samael Aun Weor

O ljubavi