Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Kada budemo potpuno bezopasni, kada više nismo u stanju da činimo ikome zlo, oprašta nam se karma
VOPUS | Gnoza arrow Kontakt
Kursevi na Skajpu

Potražite informacije, bez bilo kakvih obaveza, o kursevima na Skajpu koristeći se sledećim obrascem.

Kursevi na Skajpu su besplatni.

Ako ste pri završetku kursa ili u toku njegovog odvijanja zainteresovani da učestvujete na kursevima u nekom od naših centara (radi produbljavanja nekih praktičnih aspekata Gnoze kao što je meditacija, samoopažanje itd.), moći ćete da nastavite tamo gde ste stigli na kursu posredstvom Skajpa.

Takođe, ako budete u bilo kom momentu zainteresovani za sastanak, radi razjašnjavanja, sa nekim gnostičkim instruktorom, možete reći odgovornom ovog kursa koji će vam omogućiti kontakt sa najbližim instruktorom.

Gnoza Esoterizam preko Skype
Ime i Prezime:
required field
Zemlja:
required field
Grad:
required field
E-mail:
required field
Poruka:
required field
required field = Required