Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Kontakt
Predavanja Gnoze dopisnim putem

Možete nam tražiti više informacija o predavanju Gnoze putem dopisivanja, koristeći se donjim obrascem.

Dopisni kursevi su besplatni i mogu se odvijati elektronskom poštom (email).

Ako na kraju kursa, ili u toku odvijanja ovoga, budete želeli da učestvujete u nekoj od naših asocijacija (kako biste produbili praktične aspekte Gnoze, kao što su meditacija, samo-opažanje, itd.), moći ćete da nastavite od tačke gde ste prekinuli dopisni kurs.

Takođe, ako budete u bilo kom momentu  zainteresovani za sastanak, radi razjašnjavanja, sa nekim gnostičkim instruktorom, možete pisati odgovornom ovog dopisnog kursa koji će vam omogućiti kontakt sa najbližim instruktorom.

Contactar
Ime i Prezime:
required field
Zemlja:
required field
Grad:
required field
E-mail adresa:
required field
Poruka:
required field
required field = Required