Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪We moeten ‬het verstand‪ bevrijden van alle vooroordelen, verlangens, angsten, vijandschappen, scholen, enz. Al deze gebreken zijn ketenen die ‬het verstand ‪verankeren aan de externe zintuigen