A 20. Arkánum

Írta: VOPUS   
Egyiptomi Tarot, 20. Arkánum - Feltámadás

A 20. Arkánum a „Feltámadás”. A Feltámadáshoz előbb szükség van a Halálra, nélküle nincs Feltámadás. Milyen szép is pillanatról pillanatra meghalni!… Csakis a Halálon keresztül érkezik el az új!

Pillanatról pillanatra meg kell halnunk, ha valóban önállósodni kívánunk. A Többszörözött Én kizár mindenféle Önállóságot. Semmi esetre sem létezhet Önállóság ott, ahol sok entitás él együtt (Én-ek), amelyek veszekszenek egymással, és amelyek különböző, pszichológiai ellentmondásokat szülnek.

Amikor Széth (az Egó) teljesen meghal, csak a Lény marad bennünk, az, ami a valódi Önállóságot adja. Amikor Széth teljesen megsemmisül, akkor a Tudat, a Lélek felszabadul, gyökeresen felébred, és eljön a Belső Megvilágosodás.

A Lélek tényleges Feltámadása csakis a Kozmikus Beavatás által lehetséges. Az emberi lények „halottak”, és csakis a Beavatáson keresztül támadhatnak fel. Emlékezzünk Jézus, a Nagy Kabír szavaira: „Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.” (Mát. 8:22) az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.” (Mát. 22:32)

Ahogyan létezik az Energiák Három Alaptípusa: Férfi, Női és Semleges, ugyanúgy létezik Háromféle Feltámadás is:

  • SZELLEMI FELTÁMADÁS
  • FELTÁMADÁS A MEGSZABADULÁS TESTÉVEL
  • FELTÁMADÁS A FIZIKAI TESTTEL

Senki sem eshet át a Feltámadás második vagy harmadik fajtáján, anélkül hogy előbb ne esett volna át a szellemi Feltámadáson.

1. A Szellemi Feltámadás: a Beavatással együtt érjük el. Előbb Szellemileg kell Feltámadnunk a Tűzben, majd a Fényben. Vagyis, előbb felemeljük a Hét Tűzkígyót, majd a Hét Fénykígyót, elérve a Vénuszi Beavatást és a Szellemi Feltámadást.

2. Feltámadás a Megszabadulás Testével: ez a Felsőbb Világokban valósul meg. Ez a test a Fizikai Test legjobb atomjaiból áll. Ez egy húsvér test, amely nem Ádámtól származik, ez egy leírhatatlan szépségű test. Ezzel a Paradicsomi Testtel az Adeptusok beléphetnek a Fizikai Világba, és dolgozhatnak vele, akaratuk szerint válva láthatóvá és érinthetővé.

3. Feltámadás a Fizikai Testtel: a Beavatott, harmadnapon, Asztráltestben jön a Szent Sírbolt elé, az Isteni Hierarchiák kíséretében. A Beavatott hívja a testét, és a test felemelkedik az Isteni Hierarchiák segítségével, a Hipertérbe lépve. Így sikerül kiszabadulnia a sírboltból. A Hipertér Érzékfeletti Világaiban a szent nők a beavatott testét bizonyos anyagokkal és aromás kenőcsökkel kezelik. A Fizikai Test a felsőbb parancsokra hallgatva aztán a fejtetőn keresztül belép az Asztrális Testbe. A Mester így ismét birtokba veszi a Fizikai Testét. Ez Kupidó Ajándéka. A Feltámadás után a Mester már nem hal meg, öröklétű. Ezzel a Halhatatlan testtel azonnal megjelenhet vagy eltűnhet, akarata szerint válhat láthatóvá a Fizikai Világban.

Ennek az Arkánumnak a Hieroglifája a Holtak Feltámadása. Alaposan oda kell figyelnünk a Feltámadás témájára, mivel sok fázisa, sok oldala van. Mindenekelőtt, a Feltámadáshoz szükség van a Halál meglétére is, enélkül nincs Feltámadás, meg kell értenünk, hogy a Halálból jön el az Élet, „A Halál mindennek a koronája”. „Az Élet Ösvénye a Halál Lova patájának nyomán halad.”

Az életben minden létező dolog alá van vetve a halálnak, mindenben van valami Halandó és valami Halhatatlan.

A 20. Arkánumnak megfelelnek:

  • Héber Betű: „RESCH”
  • Transzcendentális Axióma: „Virág az almafán, gyümölcs a szőlősben, érett vetés.”
  • Órarend: Apollóniosz tizenegyedik órája: „Az Angyalok, a Kerubok és a Szeráfok szárnysuhogások közepette szállnak; az Égben öröm van, felébred a Föld és a Nap, amely Ádámból ered.” (Ez a folyamat a Felsőbb Misztériumok Nagy Beavatásaihoz tartozik, ahol a Törvény szigora uralkodik.)
  • Szellemi Szint: Belső megvilágosodás.
  • Mentális Szint: A zsenialitás felfedése.
  • Fizikai Szint: Az erkölcsi és az anyagi közötti harmonikus megfelelés.

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabbala” c. művéből

Egyiptomi Tarot, 20. Arkánum - Feltámadás