Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A Gnózis a láng, amelyből minden vallás, iskola és hit származik. A Gnózis Bölcsesség és Szeretet.
VOPUS | Gnózis arrow Tarot arrow A 22. Arkánum

A 22. Arkánum

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Egyiptomi Tarot, 22. Arkánum - Az Élet Koronája

A 22. Arkánum az „Élet Koronája”, a visszatérés a Fényhez, az Igazság inkarnálása saját magunkba. Szeretett testvérek, szükségetek van arra, hogy a Tarotnak mind a 22 Nagy Arkánumát kifejlesszétek saját magatok bensőjében. Egy „Imitatus” vagy, vagyis olyan, akit mások vittek a Késpenge élének Útjára. Törekedj arra, hogy „Adeptus” légy, ez a saját műveinknek az eredménye, azé, aki önmaga által hódítja meg a Tudományt, a saját Munkáinak az eredménye. Az állati állapotból kilépve, a Tudatot elérve kell elhódítani az Adeptus fokozatot.

A Gnózis három szakaszról tanít, amelyeken át kell esnie mindenkinek, aki Vulkán Tüzes Kovácsműhelyében dolgozik, ezek a következők:

 • MEGTISZTULÁS
  MEGVILÁGOSODÁS
  TÖKÉLETESSÉG

Akik kíváncsiak és beiratkoznak a Gnosztikus Tanulmányainkra, mindjárt a Megvilágosodást akarják, Dedublációkat, Tisztánlátást, Gyakorlati Mágiát stb. És ha ezeket nem kapják meg azonnal, akkor visszavonulnak.

Senki sem érheti el a megvilágosodást anélkül, hogy előbb megtisztulna, csakis azok, akik elérték a Megtisztulást, a Szentséget, ők léphetnek be a Megvilágosodás termébe. Sok olyan tanuló van, aki merő kíváncsiságból kezdi el a tanulmányainkat, és azonnal bölccsé akar válni. Tarsusi Pál azt mondja: „Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk”. Csakis azok tökéletesek, akik elérték a Harmadik Szakaszt, csakis közöttük lehet az Isteni Bölcsességet szólni. A Fáraók ősi Egyiptomjában, az Okkult Szabadkőművességben az útnak a három szakasza a következő:

 • INAS
 • LEGÉNY
 • MESTER

Aki megkapja az Élet Koronáját, az megszabadul a Visszatérések Kerekétől, a Rekurrenciától és a Karmától.

Az Élet Koronájában hármasegység van, három oldala van:

 • A NAPOK VÉNJE
 • AZ IMÁDATRA MÉLTÓ FIÚ
 • A LEGBÖLCSEBB SZENTLÉLEK

Az Élet Koronája az Ember-Nap, a Nap-Király, amelyet olyannyira ünnepelt Julián Császár. Az Élet Koronája a szűntelen Örök Fuvallatunk, amely önmaga előtt mélyen ismeretlen, minden ember Személyes Sugara, Krisztus. Az Élet Koronája a Kether, Hokmah és Binah (Atya, Fiú és Szentlélek).

A Jelenések azt mondja: „Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját”. Ezt a dolgot kétségkívül érdemes mélyen tanulmányozni, emlékezzünk a Szentek Dicsfényére. A Tobozmirigyben van Laodicea Temploma; a Hiperboreaiak idején volt egy ilyen nevű szűz, aki áldozatot vitt Delosba vagy Delfusba, az ősi Görögországba. Ez az arkánum egy olyan koronát jelképez, amelynek sok sugara van, ez a Sahasrara Csakra, amely a Tobozmirigyben található.

Amikor Kundalíni Szent Tüze eléri a Tobozmirigyet, mozgásba hozza az ezerszirmú lótuszt.

Jobban elmélyülve, tudnunk kell, hogy Kundalíni Anya a Tobozmirigyben házasodik össze a Szentlélekkel.

A Szentlélek a Harmadik Logosz, vagy a Görög Mitológia Vulkánja, Tibetben Mahachoan. A Kundalíni a Mahachoan Hajnalán alakul ki, fejlődik és halad. Ezért a Tobozmirigyben erősen vibrál Shiva-Shakti Szent Tattvája, vagyis az Isteni Kundalíni Anya és a Harmadik Logosz (a Tattva az Éter rezgése).

Akik alszanak, azok az Atya Akaratát kell kövessék.

Az Atya Akaratát követjük, ha:

 • HELYES A GONDOLKODÁSMÓDUNK
 • HELYESEK AZ ÉRZÉSEINK
 • HELYESEK A TETTEINK

Ha valamit „görbén” vagy hibásan teszünk, az nem az Atya Akarata.

A 22. Arkánumnak megfelelnek:

 • Héber Betű: „THAU”
 • Transzcendentális Axióma: „A Nap felkel és a Nap lenyugszik, és ismét visszatér a helyére, ahonnan visszajön, hogy megszülessen.”
 • Órarend: „Van egy Tizenharmadik Óra, amely a Megszabadulásé.”
 • Szellemi Szint: Az élet végtelen formákban való megnyilvánulásának ereje.
 • Mentális Szint: A felsőbb ismeret boldogság.
 • Fizikai Szint: Ihlet, kedvező munka és jutalom.

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabbala” c. művéből

Egyiptomi Tarot, 22. Arkánum - Az Élet Koronája 
 
< A 21. Arkánum