Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
A Gnózis a láng, amelyből minden vallás, iskola és hit származik. A Gnózis Bölcsesség és Szeretet.
VOPUS | Gnózis arrow Tarot arrow A 21. Arkánum

A 21. Arkánum

Nyomtatás E-mail
Írta: VOPUS   
Egyiptomi Tarot, 21. Arkánum - Transzmutáció

A 21. Arkánum a „Tarot Bolondja” vagy a „Transzmutáció”. A 21. Arkánumot összetévesztették a 22. Arkánummal, amely az Élet Koronája. A kabbalisztikus összege 2 + 1 = 3. A 21. Arkánumban a Beavatott Hiram Abiff „három” Árulójával kell megküzdjön: a Vágy Démona, az Elme Démona és a Rosszakarat Démona.

Soha nem vagyunk olyan közel a Démonná váláshoz, mint amikor a legközelebb állunk az Angyallá váláshoz. Ha bármely Beavatott elbukik, az valóban a Tarot Bolondja. Amikor az Alkimista kiborítja Hermész Edényét, tulajdonképpen a Tarot Bolondjává alakul, ami az „Oktalanság”.

Meg kell semmisítenünk a Vágyat, ha el akarjuk kerülni a bukás veszélyét. Aki meg akarja semmisíteni a Vágyat, fel kell fedezze annak az okait. A Vágy Okai az Érzetekben vannak. Az érzetek világában élünk, és meg kell értenünk őket. Ötféle van:

 • VIZUÁLIS ÉRZETEK
  AUDITÍV ÉRZETEK
  SZAGLÁSI ÉRZETEK
  ÍZLELŐ ÉRZETEK
  TAPINTÁSI ÉRZETEK

Az Ötféle különleges Érzet Vággyá alakul. Nem kell elítélnünk az Érzeteket, nem kell igazolnunk azokat, arra van szükség, hogy mélyen megértsük őket.

Csakis az Érzetek megértésével ölhetjük meg a Vágyat. Csakis a Vágy megsemmisítésével szabadíthatjuk fel az Elmét, amely általában be van palackozva a Vágyba. Az Elme felszabadításával történik meg a Tudat Ébredése. Ha végezni szeretnénk a Vágy okaival, akkor a folyamatos Éberség állapotában kell élnünk. Sürgető az Éber Érzékelés, az Újra való Éberség Állapotában élnünk. Az Én egy nagy könyv, egy sokkötetes könyv. Csakis a Belső Meditáció Által tanulmányozhatjuk ezt a Könyvet.

 A 21. Arkánumot ábrázolhatjuk a fordított ötágú csillaggal, amely a Fekete Mágia jelképe. Az ezoterikus iskolákban fellengzősen hangoztatják, hogy rendelkezünk egy Fényes Asztrális Testtel. Ez a dolog nagyon vitatható, mivel az Asztráltestet a Kilencedik Szférában lehet megalkotni, a H-Si-12 transzmutációk által.

Az átlagemberek egy Vágytesttel rendelkeznek, amelyet összetévesztenek az Asztráltesttel, ami egy súlyos tévedés, nagyon nagy hiba, mivel a Vágytest nem az Asztrális Test.

Az Egyiptomi Misztériumokban ez a test az Apopi néven ismert, ami a Vágy Démona. Egy ilyen démon rettentően rosszindulatú, és ha arra gondolunk, hogy mindenki rendelkezik vele, akkor mindenki rosszindulatú; ahhoz, hogy ne legyünk azok, csakis ennek az útnak az erőfeszítései és szuper-erőfeszítései által szűnhetünk meg Démonnak lenni.

Leadbeater Úr úgy írja le a Mentális Testet, mint egy csodálatos, sárga test, amelynek ragyogó Aurája van; mindenki nagyon magasztosnak leírva említi a Mentális Testet, azonban amikor tanulmányozzuk, kiderül, hogy az nem a valódi Mentális Test; a valódit a H-Si-12 transzmutációk által lehet létrehozni, amely egy olyan értékes test, amely nem Ádámtól származik.

Így hát, a Mentális Test, amellyel az emberek rendelkeznek, az Egyiptomi Misztériumok egy másik Démona, Hai Démon, amely rettentően elvetemült, és amelynek, az Egyiptomi Misztériumok szerint, halottnak kell lennie, és a Merkúr Szférájában le kell fejezni.

A Teozófia beszél a Kauzális Testről, azonban az embernek nem Kauzális Teste van, hanem a Rosszakarat Démona, amelynek az Egyiptomi Misztériumokban Nebt a neve.

A 21. Arkánumban a Veszélyt pontosan a Krokodil mutatja. Az őrület, a hiba az, ha eltávolodunk az Úttól.

A 21. Arkánumnak megfelelnek:

 • Héber Betű: „SHIN”
 • Transzcendentális Axióma: „A titkába nem léphet be a lelkem, és a kikötőjébe nem mehet a hajóm.”
 • Órarend: Apollóniosz tizenkettedik Órája: „A Tűz Tornyai megenyhülnek.” (Ez a Mester győzelmi bevonulása a Nirvána határtalan boldogságába, vagy az Emberiség iránti szeretetből le is mondhat a Nirvána boldogságáról, és az Együttérzés Bódhiszattvájává alakul.)
 • Szellemi Szint: Az Isteni Törvények Kívülmaradása.
 • Mentális Szint: A hiszékenység, a merészség és a vakmerőség az okai a tudatlanságnak, a hibának és a veszélynek.
 • Fizikai Szint: Elővigyázatlanság, különcködés, őrület, hiúság.

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabbala” c. művéből

Egyiptomi Tarot, 21. Arkánum - Transzmutáció
 
< A 20. Arkánum   A 22. Arkánum >