Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Gnoza je plamen iz kog izlaze sve religije, škole i vere. Gnoza je mudrost i ljubav
VOPUS | Gnoza

Sefiroti (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Sefiroti
Sefiroti Deset Sefirota Kabale (Hebr.) – Božanski Atomi. Božanske Emanacije. Postoje 10 Sefirota Kabale. 3 su superiorni: Kether (jeste Otac), Chokmah (jeste Sin), Binah (Majka, Sveti Duh); a 7 su inferiorni: Chesed (Intiman); Geburah (Buddhi); Tipheret (Humana Duša); Netzach (Mentalno); Hod (Astralno); Jesod (Vitalno); Malchuth (Fizičko telo). Predstavljaju 7 planeta sa tri superiorna koja čine krunu Khetera (Kether, Chokmah i Binah). Kada Starac Dana (Keter) realizuje svih 10 sefirota u samom sebi, pretvara se u Adam-Kadmona, Nebeskog Čoveka.
 

 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Predavanje SPOZNAJE u SRBIJI (jesen 2018)Konferencija u Beogradu, maj 2018.

 • Beograd

 • DOPISNI KURSEVI
  na SRPSKOM jeziku

  NARUČI KNJIGE  Korisne veze

  Preporučujemo

  Drama u Tíbetu

  Čovek u Svetu/

  Svet u Čoveku