Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Gnoza je plamen iz kog izlaze sve religije, škole i vere. Gnoza je mudrost i ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Kundalini, Božanska Majka (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Kundalini, Božanska Majka
Poznata je kao i Astarte – Božanska Majka Kundalini u Persiji, Stella Maris ili Devica Mora kod srednjovekovnjh alhemičara, Tonantzin kod Asteka, Casta Diana kod Grka, a u Egiptu je Isis, kod hrišćana ezoteričara je Marah ili Ramio, Rhea, Cybele na ostrvu Krit, Adonia, Majka Bog, Supruga Shive, Opis, Der, Flora, Paula, Io, Akka boginja Lha, Ak ili Bela boginja kod Turaka, Achamoth, Adshanti, Ceres u Antičkoj Grčkoj, Demetra, Aditi, Deva, Insoberta, Juno, Kwan Yin, Kundalini, Mama Divină Cosmică, Maia, Maria, Mahalakshmi, Matripadma, Maha Parvati, Rajeswari, Ram-io, Saraswati, Sophia, Tripurusndari, Uma itd.
 

 
 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Predavanje SPOZNAJE u SRBIJI (jesen 2018)Konferencija u Beogradu, maj 2018.

 • Beograd

 • DOPISNI KURSEVI
  na SRPSKOM jeziku

  NARUČI KNJIGE  Korisne veze

  Preporučujemo

  Drama u Tíbetu

  Čovek u Svetu/

  Svet u Čoveku