Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Karma je lek koji nam se prepisuje
VOPUS | Gnoza

Imaginacija (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Imaginacija
Svesna imaginacija(ili svesna imaginacija) – To je prvi stepen Inicijacije; Razvijanjem ovog  fakulteta možemo se setiti prošlih života i proveriti gnostičke postulate. To je baš Ultravidovitost (Vidovnjaštvo). To je Translucidnost Duše. Radi dobijanja imaginacije potrebno je da koncentrišemo um na samo jednu stvar. Da bi dostigli imaginativnu spoznaju potrebno je da naučimo da se koncentrišemo i da znamo da meditiramo. U imaginaciji se reflektuje nebo, Misterije Života i Smrti, Biće (Božanstvo), Realnost i za mudraca, imaginirati znači videti.

Postoji mehanička imaginacija (fantazija) i Svesna imaginacija (ultravidovitost)


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Predavanje SPOZNAJE u SRBIJI (jesen 2018)Konferencija u Beogradu, maj 2018.

 • Beograd

 • DOPISNI KURSEVI
  na SRPSKOM jeziku

  NARUČI KNJIGE  Korisne veze

  Preporučujemo

  Drama u Tíbetu

  Čovek u Svetu/

  Svet u Čoveku