Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Gnoza je plamen iz kog izlaze sve religije, škole i vere. Gnoza je mudrost i ljubav
VOPUS | Gnoza

Buda (permanentni) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Buda (permanentni)

(Istinski božanski prototip), to je onaj koji se hristificirao. To je Budin Buda, koji je već realizovao u samom sebi Iluminatorni Vakuum. Anupâdaka. To su stvorenja koja su se oslobodila od Pameti. Gospodari Vatre. Oni su prototip Bodisatve na zemlji. Oni su sami po sebi, Otac-Majka, jer je svaki Buda dualan. U svakome Budi postoji muški princip , Otac i ženski princip, Božanska Majka Kundalini - Shakti.


 


Svi | A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | X | Y | Z


Predavanje SPOZNAJE u SRBIJI (jesen 2018)Konferencija u Beogradu, maj 2018.

 • Beograd

 • DOPISNI KURSEVI
  na SRPSKOM jeziku

  NARUČI KNJIGE  Korisne veze

  Preporučujemo

  Drama u Tíbetu

  Čovek u Svetu/

  Svet u Čoveku