Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
Šta je to Svest?
Štampaj 
Autor Oscar Uzcátegui
Sa gnostičke tačke gledišta, Svest, možemo definisati na sledeći način: "To je sposobnost razumevanja svih spoljnih i unutrašnjih pojava, koje se na nas odnose ".
Tags
< Prethodno   Sledeće >