Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Misterija Zlatne cvasti

Misterija Zlatne cvasti

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

  Sva učenja ovog plodnog autora i istinskog Majstora Zaštitnog zida (V.M. Samael Aun Weor) uperena su prema Svesti, pošto je u njoj skriveno od najstarijih vremena izgubljeno nasleđe o kome nam govore gnostičke postavke svih vremena. Svest, ljubazni čitaoče, sadrži u samoj sebi ukupnu spoznaju i magiju kojima je bio osposobljen ADAM-KADMON prvih ljudskih rasa koje su nastanjivale lice ove karmičke planete, onda kada još nije bila – kako pesnici kažu – pala na pod hrama i bila uništena Orfejeva lira.

Od momenta u kom je ljudska vrsta napravila veliku grešku da prosipa Spermatičke vode posude Hermesa Trismegistusa – izražavajući se kabalistički – čovek je izgubio realnu viziju Prirode, Univerzuma i Kosmosa uopšte i ostao je udubljen u dubokom snu iz kog se još nije probudio.

Ovo je bio tajni uzrok zbog kog su, tokom mnogih milenijuma, bili poslati brojni Avatari, Proroci, Iluminati, Asketi, Sveci i Plemeniti muškarci koji su pripadali Velikoj Beloj loži. Svi ovi duhovi, uzdignuti pomoću Vrline i Nauke, prikazali su potrebu povratka ka Svetosti, Neporočnosti i ka raznim vrednostima koje ona sadržava, sa ciljem da se ponovo osvoje Nebesa ili Raj, o kom nam govore svi priručnici etike različitih religija i teoloških sistema iz celog sveta.

Nesumnjivo, postojalo je jedno vreme u kom su preceptori (poučavaoci), koji su pokazivali ljudskoj rasi put povratka ka izgubljenoj Čistoti, javno govorili o ovim misterijama, ali, ujedno sa pojavom Crnog doba (u kom se nalazimo), autentične Inicijatičke škole ili kolegijumi bili su primorani da pozatvaraju svoja vrata ispred očevidne profanacije ovih večitih Istina koju bi mogao proizvesti pali čovek, humanoid ili lažni predstavnik ljudskog roda.

Tantrizam ili nauka inteligentnog rukovođenja Seksualne energije bila je u tim dalekim vremenima kičmeni stub učenja koja su se prenašala od usta do uha ili neposredno mnoštvu. Tada je Seks bila sveta disciplina i samo su Adepti bili nadležni da razvijaju ovu delikatnu tematiku.

Ovi vredni koncepti su bili skupljeni na pergamentima, papirusima, svicima sa Mrtvog mora, kodicilima, glinenim tablicama, monolitima, stubovima, grobnicama ili, jednostavno, u čudnim i prašnjavim srednjovekovnim knjigama koje su i dalje nerazumljive današnjem čovečanstvu.

Na ovaj način, prolaskom vekova i milenijuma, TAJNA NAD TAJNAMA (Secretum Secretorum) koja je mogla da regeneriše muškarca i njegovu partnerku, ženu, izgubila se i pod pečatom zastrašujuće noći svih doba Homo Sapiens neumorno ište od Nebesa ključ svih moći, način da ponovo uspostavi savez sa Božanstvom i da usmeri svoj život prema Večitim vrednostima.

Ovde je, na ovim magistralnim stranicama, sadržan, dragi čitaoče, čitav prtljag spoznaje koja bi trebalo da te uzdigne sve do oltara Čistog ezoterizma i ka sopstvenom samootkriću, ovde i sada. Venerabilni Majstor Samael Aun Weor opisuje u ovom delu sve konflikte koji potiču iz pogrešne upotrebe onog ogromnog potencijala koji je Seksualni Libido, cepajući čitav veo koji je prekrivao znacima pitanja onu veliku didaktiku poznatu u Orijentu kao TANTRA i u Okcidentu kao ALHEMIJA.

U ovom traktatu postoji ogromno istraživanje u vezi sa svim lošim stvarima i porocima izvedenih iz lažnih koncepata koje je, psihološki i fiziološki, čovek stvorio u vezi sa Seksom. Isto tako, sa druge strane, na ovim stranicama se daju, pored potrebne revizije ovih koncepata, rešenja za ova skretanja i pruža se zainteresovanom čitaocu ozbiljan, zdrav, prirodan i naučni izbor kako bi definitivno uspostavio u svojoj biološkoj i psihološkoj strukturi toliko potrebnu ravnotežu za sve aspekte u kojima se odvija njegova egzistencija.

GNOZA, voljeni čitaoče, u krajnoj suštini znači „Spoznaja putem Otkrovenja“ (Otkrovljena Spoznaja) i na ovim stranicama, koje u rukama imaš, nalazi se kondenzovana causa causorum tvog spuštanja u materiju i ponovnog uzdizanja sve do Prebivališta Beskonačnosti. Kad se ovo dugo i tegobno putovanje bude završilo, u Sanktuarijumu tvoje Duše biće ostvarena Misterija tvoga BIĆA i onda ćeš uzviknuti zajedno sa onima koji su već stigli na drugu obalu: „Gde je, o smrti, tvoj žalac? Gde je, o grobu, tvoja pobeda?...

Izučavajte, bdite i istrajavajte, imate još malo vremena…

Nabavi knjigu ovde

linia_final de pagina.png

AddThis Social Bookmark Button
 
< Igniska ruža   Ezoterički traktat Hermetičke astrologije >