Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Jazbina želje je u pameti
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Misterije vatre

Misterije vatre

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Misterije vatre - Prevod Vlada Berar, Lektura Vlasta Čelar
Vatra, onaj prskavi elemenat koji je sadržan u svim oblastima prirode, bila je još od nepamćenih vremena predmet izučavanja svih religija. «Bog je neiscrpna i opojna vatra», rekli su mnogi mističari tokom istorije. Mojsije, veliki zakonodavac i vođa jevrejskog naroda, sišao je sa Sinaja imajući na svome čelu sakralnu vatru u obliku dva snopa svetlosti, i zahvaljujući ovoj hermetičkoj privilegiji mogao je da sudi i da vodi izabrani narod kroz inicijatičku pustinju. Šiva (Shiva), kao hindusko božanstvo, obožavan je kao oplođena i večna vatra koja omogućava pojavu kreacije svaki put kada on svojom igniskom potencijom oplodi božansku Šakti, njegovu neodvojivu suprugu, matericu Univerzuma. I, kao jedan transcendentni i transcendentalni korolar, veliki Kabir Isus je odigrao ulogu spuštanja kosmičke vatre tražeći da regeneriše ljudsku vrstu posredstvom puta spasenja (Via Crucis – Krsni put) koji ima zapravo fundament mudru upotrebu ključne reči: INRI (Ignis Natura Renovatur Integer); prevod za poznavaoce je sledeći: VATRA INTEGRALNO OBNAVLJA PRIRODU.
Poslušaj, na kraju, strastveni tragaču puta: postoji samo jedno sredstvo da se stigne do svetlosti Oca, do kraljevstva božanske Svesti, a ovo se sastoji u eliminaciji tmina koje su u tvojoj unutrašnjosti i u unutrašnjosti bilo kog ljudskog bića bespravno prisvojile kraljevstvo istine i pravde. Ove tmine su same po sebi negativne kristalizacije vatre koja je stigla da bude upotrebljavana na pogrešan način od strane ljudske vrste još u onim dalekim vremenima kada je ona postala rob želje i fornikacije.
Stigao je momenat, iskreni čitaoče, da ponovo uzmeš baklju svetlosti i da je rukovodiš prema unutrašnjosti i prema tvojoj uzvišenoj okultnoj anatomiji, a ako budeš tako postupio, upoznaćeš auroru jednog novog besmrtnog dana i bićeš čist da ga pozdraviš. Ovo je put koji treba da se sledi! Sagori u svojim sopstvenim alhemijskim plamenima i ponovo se rodi, kao ptica Feniks (Phoenix), a kada budeš ovo uspeo, moći ćeš da sedneš na desnu stranu Boga Oca. Ovo je delo, kao i sva ostala dela V.M. Samaela Aun Weora, most koji treba da pređeš ako želiš da napustiš svet snova i da se ustanoviš u kraljevstvo večne budnosti. Zbog toga, stoji zabeleženo: SEDAM PUTA PADA ONAJ PRAVIČAN, A POŠTO JE TAKAV, PONOVO ĆE SE SEDAM PUTA DIĆI...

.


Buddha- Misterele Focului

Misterele Focului (Samael Aun Weor)
AddThis Social Bookmark Button
 
< Zodijački kurs   Tumačenje snova (Onirička simbologija) >

Predavanje SPOZNAJE u SRBIJI (jesen 2018)Konferencija u Beogradu, maj 2018.

 • Beograd

 • DOPISNI KURSEVI
  na SRPSKOM jeziku

  NARUČI KNJIGE  Korisne veze

  Preporučujemo

  Drama u Tíbetu

  Čovek u Svetu/

  Svet u Čoveku