Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Ljubav je najuzvišenija religija
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Logos, mantra, teurgija

Logos, mantra, teurgija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Za ljubitelje Istine, za one smele i nonkonformiste koji su odvojeni od teoretskog ezoterizma, pojavljuje se ovaj jedinstveni traktat koji se naziva: LOGOS, MANTRA, TEURGIJA.

Prijatelju čitaoče, prisutno delo, LOGOS, MANTRA, TEURGIJA, bilo je u svoje vreme i nastavlja da bude i sada lepi traktat, veoma upotrebiv u praktičnom ezoterizmu svih vremena.

Logos je Velika Reč, autor čitave Kreacije u svim njenim dimenzijama. Stoji zabeleženo da „Logos odjekuje“, tako se tvrdilo u sakralnom Hermetizmu. Dakle, neosporno je da je ovo bio razlog zbog kog jedan od svetih tekstova, kao što je Biblija, ponavljajući nam podvlači: „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo...“

Čitava Kreacija, cenjeni čitaoče, kristalisala se u prastarim vremenima zahvaljujući moći verbuma Kosmokratora. Oni, budući da su individue arhanđeli, ujedinili su svoje glasove i koristeći neizrecive ključne note, dali su oblik mnogobrojnim dimenzijama koje formiraju sideralni prostor i sam univerzum. Tako je odlučio presveti Theomegalogos.

Ovaj izvorni verbum je sveta smeša moćnih reči koje su ezoterički dobile naziv „mantre“. Ove, same po sebi, stvaraju famoznu „Izgubljenu reč“ za koju se kaže: „Niko je nije izgovorio, niko je neće izgovoriti, samo onaj koji je ima inkarniranu…“. Ova je bila takozvani „Zlatni verbum“, jezik kojim su govorili stanovnici našeg sveta pre pomenutog anđelskog pada, o kom govore svete knjige u svim postojećim religijama.

U okviru istinskog okultizma, mantre dozvoljavaju istraživaču metafizičkog terena da prodre u oblasti kosmosa u kojima su čuvane bezbrojne tajne koje dopuštaju iskrenom devotanu Hermetičkog puta da dotakne, ranije ili kasnije, ono što gnostičari nazivaju, Autorealizacija.

Nesumnjivo, postoji duga serija mantri – moćne reči – koje odgovaraju svakoj od pojava koje želimo da stvorimo, odgonetnemo ili zaklinjemo. Prema tome, ovo je zadatak kome se posvećuju Teurzi.

Teurgija je Hermesova nauka, čije ime ima koren u dvema grčkim rečima: theos – Bog i ergon – rad, što nas vodi do sledećeg zaključka: Teurgija je nauka koja nam dopušta da operišemo sa božanskim energijama, bilo da privlačimo nebeske fluide, bilo da zaklinjemo ili odbijamo sile koje dolaze iz nižeg haosa ili zlokobne sile.

Nema sumnje, treba da razjasnimo da će mantre ili tajne reči uvek imati jači ili osrednji efekat u zavisnosti od kvaliteta Teurga ili Maga. Očevidno je da ako poverimo nekom pijanici, na primer, esencijalnu mantru koja bi trebalo da u njemu stvori moralnu i duhovnu ispunjenost, verovatno je da će ova operacija imati slabi transcendentalni efekat ili možda neće imati nikakav rezultat za onog zainteresovanog.

Teurgija je rezervisana za jednu elitu koja se samoodabire iz reda ljudskog konglomerata rigoroznim psihološkim radom i psihološkim razvijanjem, koje se upražnjava posredstvom ezoteričke discipline. Ovo su stabilisali visoki teurzi kao što su Apolonijus iz Tijane, Hermes Trismegistus, Abramelin, Mag Merlin, Alphonso Constant – Elifas Levi, među ostalim. Ovo su bila bića koja su pre svega udaljila iz svoje animične i fizičke prirode zemaljske Ego-e.

V.M. Samael Aun Weor, Avatar Vodolije, poklanja nam posredstvom ovog traktata transcendentalno i transcendentno delo pomoću koga mi, ljubitelji ezoteričkih istina, možemo proveriti, još jednom, ovu rečenicu koja ovako glasi: „Čitav Makrokosmos se sadrži u Mikrokosmosu-čoveku“. Jer, na kraju krajeva, ako se oslonimo na Biblijsku Genezu, treba da se setimo da „… stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga“. Prema tome, onda kada ljudsko biće bude napustilo egoičku čauru, razvija svoje sposobnosti Duše i dotiče stadijum istinskog Čoveka, tada je potpuno spremno da spozna tajni motiv Kreacije i njen krajnji cilj. To je ono što u Gnozi nazivamo „spoznati viši Kosmos i niži Kosmos“, a ovo, strpljivi čitaoče, jeste glavni cilj našeg prolaznog boravka u onome što nazivamo „život“.

Neka sa tobom budu, oprezni čitaoče, svi večni blagoslovi i neka pomoću njih uspeš da se približiš do Prestola Istine da bi se ustanovio u Kraljevstvu Večnosti.

Kwen Khan Khu

Knjiga se može naručiti : tel: 0612689530; cena 370 din.

AddThis Social Bookmark Button
 
< Spisak knjiga   Igniska ruža >