Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Karma je lek koji nam se prepisuje
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Igniska ruža

Igniska ruža

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Često se iz vrtloga božanske vatre pojavljuju bića koja su sposobna da opišu čitavom svetu grandiozne istine koje se kriju u višim dimenzijama prostora.

Jedno od ovih bića, krunisano lovorikom istine, jeste Samael Aun Weor koji nam pruža u ovom magistralnom delu sve neverovatne plodove svojih istraživanja o svetu stvorenja koja nastanjuju Eterički svet, koja Adepti nazivaju Elementalima Prirode.

Još je u svoje vreme, istaknuti Majstor Paracelzijus govorio o animičkim stvorenjima koja nastanjuju onih četiri elementa Prirode. Tada je čovečanstvo čulo da se govori o ondinama i nereidama – bezazlenim stvorenjima vode, o silfama i silfidama koje se igraju elementom vazduh, o nemirnim salamandrama u elementu vatra i o gnomima, čuvarima u elementu zemlja.

Mnogo kasnije, počevši sa XIX i XX vekom, znamenite figure kao što su Charles Webster Leadbeater i dr Rudolf Štajner – utemeljivač antropozofije, govorili su o Vegetalnim elementalima.

Ali, od tada, niko više nije tako jasno opisao Elementalno vegetalno carstvo kao šta to čini u svom delu V.M. Samael Aun Weor, otac savremenog Gnosticizma.

Uživanje koje pruža ovaj traktat u duši čitaoca, ne zasniva se samo na prefinjenom jeziku, slatkom i jednostavnom, kog koristi u svojim metafizičkim pričama, već isto tako i na otkrivanjima koje nam uručuje, korak po korak, na ovim svetim stranicama.

Sve ovo, zajedno sa različitim procedurama koje nam uručuje V.M. Samael da bismo opčinili elementalna stvorenja i da bismo iskoristili njihove grandiozne moći u potrazi za rešenjima iscelivanja svojih konflikata, čini od ovih stranica nešto zaista veličanstveno i novo u atmosferi transcendentalne duhovnosti.

U drugom pogledu, Vatrena ruža po prvi put otkriva detalje inicijatičkih procesa koji su u vezi sa mentalnim telom. Nešto što nijedan inicijat, nijedna druga ezoterička škola nije nikada objasnila žednom mnoštvu, to jest odgovarajuću spoznaju za istinsko razvijane i konsolidaciju mentalnog tela unutar ljudskog bića.

Samo jedan Avatar, kao što je V.M. Samael Aun Weor, može da bude sposoban da govori o razvijanju serpentinske Vatre u mentalnoj strukturi svakog autentičnog asketa. Da bismo mogli da govorimo sa autoritetom o tajnama Hristifikacije pameti, potrebno je da se duboko poznaje funkcionisanje ljudske psihe i precizan način da se učini da se ona potčini pred unutrašnjim jagnjetom ili intimnim Hristom.

Vatrena ruža je, kao takva, strogi čitaoče, karika više u dragocenom lancu koji konstituiše korpus gnostičke doktrine, koja je stvorena radi dobra ovog bolnog čovečanstva koje zbog svoje ignorancije pati, a da ne zna tajne uzroke svojih patnji.

Ovim traktatom ruši se zid prevare kog je stvorila sva ova smeša pseudo-Majstora lažnog spiritualizma i definitivno se uspostavljaju istinski parametri koje treba da sledimo kada zaista čeznemo ka stepenu IMPERATORA sveta Pameti.

Posredstvom ovog svetog dela, svaki istinski aspirant Tajnog Puta ima u svojim rukama orijentacionu mapu koja će da ga vodi sve do osvajanja mentalnog sveta, radi samog svog dobra i dobra ljudskog bića.

Sada možemo, sa pravom, da recitujemo iz Kabale sledeći aksiom:

„Prošla je noć i svanuo je novi dan. Oblači se, dakle, oružjem svetlosti.“

Kwen Khan Khu

Knjiga se može naručiti : tel: 0612689530; cena 590 din.

AddThis Social Bookmark Button
 
< Logos, mantra, teurgija   Misterija Zlatne cvasti >

Predavanje SPOZNAJE u SRBIJI (jesen 2018)Konferencija u Beogradu, maj 2018.

 • Beograd

 • DOPISNI KURSEVI
  na SRPSKOM jeziku

  NARUČI KNJIGE  Korisne veze

  Preporučujemo

  Drama u Tíbetu

  Čovek u Svetu/

  Svet u Čoveku