Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Enigma snova

Enigma snova

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Ako se ne bi u unutrašnjosti nekog ateista kompletno ugasila ona svećica koja nam u našoj unutrašnjosti pridaje kapacitet uviđajnosti, on bi stigao da izučava brojne snove koje su sabrani u analima istorije da bi shvatio da samo jedna viša inteligencija od naše može da bude sposobna da učini da mi doživljavamo – u tom ambijentu u kom svake noći izgleda da magija postaje realnost – iskustva koja se ispunjavaju tačno nakon nekoliko nedelja ili meseci.
Ako bismo zamislili nekog Božanskog arhitekta kao generatora najtranscendentalnijih oniričnih iskustava, to ne bi bilo nešto novo. Najsvetlije inteligencije davno minulih vremena uvek su videle, u svetu snova, realnu mogućnost da se život organizuje u višem obliku. Dovoljno je da se prisetimo, na primer, Platona, koji tvrdi da su snovi, pre svega, opomena bogova u vezi sa budućnošću.
Takođe, dobri Elijuj – veliki mudrac – ovako je govorio Jovu:
„Jedan put govori Bog i dva puta; ali čovek ne pazi.
U snu, u utvari noćnoj, kad tvrd san padne na ljude, kad spavaju u postelji, tada otvara uho ljudima i nauku im zapečaćuje.“ Jov 33: 14..
Ovo je motiv, a ne nešto drugo, zbog čega su snovi bili tako sveti u starim kulturama. U samom Britanskom muzeju nalazi se danas papirus Chester Beatty III, poznat kao „Knjiga snova“ zato što sadrži listu oniričnih simbola i njihovo 
odgovarajuće tumačenje. Neki egiptolozi datiraju je od početka vladavine Ramzesa II, od pre 3500 godina.
U ovom faraonskom Egiptu razvijao se veoma interesantan metod radi spoznaje volje i mudrosti božanstava, koji je bio nazvan „inkubacija snova“. Isto kao što jaje treba da adekvatno inkubira na toplim mestima da bi se iz njega izleglo pilence, tako su i muškarci i žene odlazili u određene hramove – kao što je onaj Serapisov – da bi spavali i inkubirali svoje snove. Proceduru ovog rituala vodili su sveštenici ili sveštenice. Onaj koji je bio veran polagao je božanstvu određenu žrtvu u skladu sa hramom; sveštenik bi prizivao božanstvo i potom bi ga zajedno molili da se pojavi u snu osobe koja bi spavala – sa traženom informacijom. U pojedinim slučajevima zahtevalo se da devotan posti kako bi postao sposoban i receptivan pred svakim iskustvom.
Egipatsko predanje inkubiranja snova prešlo je u Mezopotamiju, Kanan i Grčku, u zemlje gde je iskusilo veliki procvat, pogotovo u sanktuarijumima za isceljenje koji su bili namenjeni bogu Asklepiju. Hodočasnici, čije je zdravlje slabilo, išli su u velikom broju u dotične hramove gde su uz pomoć rituala pročišćeni kako bi, nakon toga, bili uvedeni u prostoriju u kojoj su mogli da „inkubiraju“ snove. Snažnom verom su molili grčkog Boga medicine da im prenese njegovu inspiraciju kako bi ozdravili. Sledećeg dana, ispričali bi svešteniku svoja iskustva, a ovaj, na osnovu onoga što je bilo otkrovljeno, prepisao bi adekvatnu terapiju.
Sanktuarijume za izlečenje boga Asklepija, u okviru grčke, nasledio je Rim, koji je prekrstio boga i nazvao ga Eskulap.
Svi antički kultovi su, na ovaj ili onaj način, razvijali inkubaciju snova. U Kini, od najstarijih vremena pa do XVI veka, odnosno u toku nekoliko hiljada godina, svugde su se razvijali hramovi za inkubaciju; domoroci u Americi, primitivni Kelti, stari stanovnici Cejlona i Indonezije, takođe su praktikovali inkubaciju snova.
Nesumnjivo, bila su druga vremena kada svirepi materijalizam i užasni ateizam još nisu raširili svoje korene u srca ljudi. Danas, pola sveta odbija ideju da neka božanska inteligencija pokreće nitima sve što je stvoreno, a ona druga polovina, iako ovo veruje, strašno je uslovljena svojim dogmatskim verama. Zbog toga, iako su Biblija i druge svete knjige ispunjene aluzijama u vezi sa snovima, sa transcendentalnim značenjem u životu ljudi i naroda onih dana, sveštenici sadašnjih mrtvih crkava opravdavaju svoje neslaganje sa ovim kazivajući, na primer: „Ovo su stvari iz drugih vremena.“ ili „Snovi su vodili u propast mnoge koji su u njih verovali.“ ili „Ovo su stvari Satane.“ itd.
Ne ignorišemo činjenicu da će klevetnici oniromantije (nauke tumačenja snova) pomenuti da su mnogi lažni proroci upotrebili svoje snove da bi zaveli one nesmotrene kako bi postigli svoje ništavne ciljeve. Istina je. Zbog toga je uvek dobro da nemamo poverenje u onog koji radosno izlaže svoje snove kao paun svoje obojeno perje, sa vidljivim ciljem da utiče na budućnost duša radi sopstvene lične dobiti.
Takođe, neprijatelji onirične nauke govoriće nam da nije dovoljno da ne slušamo ove lažne proroke jer se, veoma verovatno, koren njihovih zala nalazi u činjenici što su oni verovali svojim snovima, stvar koja se i nama može dogoditi. A delimično su u pravu, jer isto kao što Moći Dobra mogu da nas podučavaju noću u toj atmosferi gde neobičnost postaje realnost, takođe Moći Zla – koja se nikada ne odmaraju – mogu pokušati da loše utiču na našu sudbinu.
Ovo je mali rizik kog treba da usvojimo, jer isto kao što „ne postoje ruže bez trnja“, niko ne bi mogao da ubere zlatne plodove koji se pojavljuju u magli četvrte dimenzije, a da ne bude izložen kušnjama i obmanama gospode mračnog lica. Ali je nagrada koju možemo da dobijemo svake noći velika – jer u mračnoj pećini u kojoj živimo svetlost je neprocenjiva, zato što su svi oni, koji su u prošlosti tražili „Zlatno runo“, uvek prelazili prag Morfejevog kraljevstva sa nadom da doznaju kakve će posledice imati njihova dejstva u duhovnom životu, sa očiglednim ciljem da budu verni svojim principima i da ne skrenu sa pravog puta. Jasno je da su svi oni inteligentni uvek prelazili ovaj prag posedujući solidan štit pravilne uviđajnosti i oklop gnostičkog učenja tako da je svaki pokušaj prevare od strane Mračnih automatski ostao bez posledice.
A ako ono što smo gore tvrdili nije samo po sebi izvanredno da bismo zaželeli da, pri buđenju, našoj memoriji ne utekne nijedan momenat kog smo doživeli u astralnoj atmosferi, naš veoma strpljivi čitalac treba da zna, da onako kao što vrlina nikada ne bi postojala bez kušnje, u svetu snova može naći dobro mesto da uzgaja nekoliko dragocenih vrlina: poniznost – onda kad se budemo setili nekog značajnog prošlog života, ali treba da nastavimo da se ponašamo jednostavno; umerenost – onda kada se neki san ne poklapa sa realnošću i treba da ga ignorišemo; strpljenje – kada posedujemo neku informaciju, a ona ne dolazi kada želimo; poverenje – kada u snovima otkrivamo svedočanstvo unutrašnjeg rada; hermetičnost – kada učimo da su snovi sveta učenja koja se ne prepričavaju celom svetu; duhovnost – kad percipiramo da na naše iskrene molitve, pre ili kasnije, dobijamo odgovore u našim snovima itd.
Takođe, dobro je da naš ljubazni čitalac zna da kod najtranscendentalnijih doživljavanja, koje duša može da ima izvan svoje telesne strukture, mogu da se pojave čudni i subjektivni elementi koji dolaze od pameti. Moguće je da Solarne dinastije ili naše sopstveno Biće žele da nas podučavaju, ali da mi oblikujemo njihova dragocena učenja sa svojim predrasudama, brigama itd. Zbog toga, uvek je pametno da pokušamo da otkrijemo da li je, u snu koji dolazi sa visine, sve realno ili postoji neki deo kog dodaje naša pamet. Evo jednog primera: ako nam zemaljski otac daje, u snu, tanjir pirinča, a mi kažemo da bismo više voleli da nam donese krompir ili se ljutimo na njega što ne nosi košulju koju smo mu poklonili, očigledno je da je „tanjir sa pirinčem“poruka na koju treba da se koncentrišemo, a ostalo su subjektivni dodaci koje unosi naša nespretna psiha, koje treba da izbacimo iz tog iskustva.
Budimo iskreni, dodajmo činjenicu da niko, apsolutno niko, ne bi mogao da prođe put koji vodi ka finalnom Oslobođenju ako ne uzima u obzir svoje snove ili ih jednostavno smatra kao deo sopstvene fantazije. Snovi su za devotana, zaista, kao sandale za hodočasnika ili mleko za nežnu bebu.
Poznavalac svih ovih stvari, Venerabilni Majstor Kwen Khan Khu, uložio je napor da bismo svi mi mogli da tumačimo simbole koji se prikazuju svima koji žele da dožive težak put koji treba da nas vodi do samog boravišta Bića.
Ovo nije još jedna knjiga snova više, ne. To je knjiga za onog ko želi da doživi realni Put. Ne poričemo činjenicu da su postojala grandiozna dela u vezi sa snovima. Kao jedan primer imamo knjigu Oneirokritikáili Tumačenje snova Artemidora iz Efesa – najznačajnijeg oniromanta u epohi imperatora Marka Aurelija – u koju je uneo preko 3000 snova, onih koji su ga konsultovali, zajedno sa njihovim odgovarajućim tumačenjem. 
Čitajući ova lepa dela, otkrivamo činjenicu da su simboli koje je rekompilirao (prikupio) Artemidor, većim delom, i danas važeći. Ali upute koje daje Artemidor veoma malo pomažu hodočasniku koji traži svetlost. Ono što se događa to je da tumačenje koje slavni grčki tumač snova pridaje večnim arhetipovima, nažalost, lišeno je transcendentalnih principa Kabale i Alhemije. Da vidimo, na primer, šta kaže Artemidor u vezi sa nekoliko simbola:
Mačka: „Ravna se sa preljubom, jer je lopov ptica, a ptice simbolizuju žene.“
Ribe: „One koje su raznobojne pokazuju trovanje kod bolesnika, prevaru i mahinacije kod onih zdravih.“
Orao: „Označava bandite i gusare koji će usred dana napredovati protiv vašeg zadatka.“
Treba, dakle, da razumemo da Artemidor nije napisao delo za Inicijate, niti za one koji čeznu za Inicijacijama. Napisao je za plebejstvo i jasno je da ako u nekoj oniričnoj viziji umire krava, to ne označava istu stvar za gnostičara i za kravara. Čak i tako, delo Grka je prepuno pragmatizma i opažanja snova zajedno sa onim što se događa u svetu formi, a to je činjenica koja čini da delo bude mnogo bolje od mnogih dela koja su u vezi sa simbolima i koja preplavljuju aktuelno tržište, a u kojima se mogu videti samo mentalne špekulacije.
Ono što nije posedovao Artemidor, na svu sreću poseduje Majstor Kwen Khan Khu: ključeve Hermetičke umetnosti i doživljaj Tajnog Puta. Sa ovim alatkama i sa darom intuicije sa kojima je Velečasni osposobljen, mi imamo u svojim rukama jedno delo u kom ponovo govore nemi simboli svih epoha.
Radujmo se, dakle, činjenici što nas je blagosiljala Boginja Fortuna, jer u drugim vremenima mnogi bi dali polovinu svog bogatstva radi tačnog tumačenje nekog sna koji je, zbog neznanja, učinio da uzmu upravo kao istinu ono što je pogrešno, a kao dobro ono što je loše i, na taj način njihovi životi, umesto da budu bogati – duhovno, bili su upropašćeni.
Da bismo zaključili, voleli bismo da zapečatimo ovaj prolog sa nekoliko jednostavnih rečenica koje nas pozivaju da reflektujemo o onom svetu u kome se večnost i magičnost zbratimljuju da bi osvetlili naše puteve:
„Dođi, o, snu! Sigurni čvor mira, divno utočište duha, melem borbe, bogatstvo siromaha; oslobođenje zarobljenika, nepristrasni sudijo onih moćnih i onih poniznih.“
 Philip Sidney
„Imajte poverenje u snove jer su u ovima skrivena vrata 
večnosti.“
Gibran Kahlil
Qui in sua vita Deum exquirit, in somniis euminveniet.
Onaj ko traži Boga u životu, naći će ga u snovima.
AVE
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Ezoterički traktat Hermetičke astrologije   Fundamentalna edukacija >