Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Ko želi da se oslobodi fatalnog Samsara točka treba da otopi JA (Ego) i da inkarnira dušu
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Spisak knjiga

Spisak knjiga

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Knjige na srpskom jeziku

Imate na ovoj stranici prezentaciju svih knjiga koje su odštampane ili u pripremi na SRPSKOM JEZIKU...

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530

U Orijentu se priča o postojanju mantri ili magičnih reči, koje su sposobne da pokrenu nenadane događaje za ljudsku vrstu. Posredstvom ezoteričkih pripovedaka (Ali Baba i četrdeset razbojnika, Aladinova lampa, Putovanja Sinbada moreplovca itd, itd.) pokazuje nam se moć inkantacija koje su proizveli legendarni junaci pomenutih priča.
Sve one ostale su u našoj memoriji kao srećne uspomene iz našeg detinjstva. Pored svega toga, istinski okultizam uvek je bio prožet tajnim rečima, koje se na sanskritskom jeziku nazivaju mantre.
Mantre su, prema tome, reči koje nije stvorio čovečiji intelekt, nego one dolaze iz same ljudske Duše i Duha. Kada je ljudska rasa izgubila anđeosko stanje, kaže se među ostalom, da je izgubila i Sveti jezik, a onda se pojavilo ono što danas nazivamo „Babelov toranj“, koji se sastoji od svih jezika koji postoje na licu naše zemlje. Povratak ka prvobitnom jeziku, ka Božanskom jeziku, ka Zlatnom jeziku, jeste jedan od zadataka kog stalno nameće urođeni okultizam,  a koji se nije oslanjao na knjišku erudiciju, niti na teoretsku špekulaciju. Gnoza (Mudrost ili Realna spoznaja) nam donosi, posredstvom ovog dela, Mantrički rečnik, korak više u potrazi za onim realnim jezikom koji će nas pretvoriti u stvarnog Adepta, autentičnog Solarnog Čoveka, ili drugim rečima, u Sina Svetlosti… FIAT LUX
Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530; cena 480 RSD

Za ljubitelje Istine, za one smele i nonkonformiste koji su odvojeni od teoretskog ezoterizma, pojavljuje se ovaj jedinstveni traktat koji se naziva: LOGOS, MANTRA, TEURGIJA.

Onostrano svakoj sumnji, u ovim dekadentnim vremenima, naklonjenim ateizmu, Gnoza se pretvara u spasilačku Doktrinu prastarih istina koje su nekada napajale „urođeni ezoterizam“. U ovom redu ideja, u ovom scenariju, V.M. Samael Aun Weor poklanja nam ovo dragoceno delo, pomoću kog će svaka ozbiljna i istrajna osoba biti u mogućnosti da se prihvati da upražnjava Mantričku nauku i Teurgiju, koje su neophodne za ulazak na put praktičnog okultizma.

Naš cenjeni čitalac ima da otkrije, na ovim zlatnim stranicama, prastare mantre koje su sposobne da ga povežu sa moćima što podržavaju sam univerzum i, takođe, one koje će mu biti od pomoći da odstrani prepreke svojstvene pomenutom Kamenom putu Intimne autorealizacije Bića.

LOGOS, MANTRA, TEURGIJA nas uvodi, prijatelju čitaoče, u fascinantan svet mudre upotrebe verbuma, kako bismo tako proverili sve tvrdnje koje su se pojavljivale u vezi sa mnogodimenzionalnim univerzumom u kom živimo i u kom imamo egzistenciju.

Ako zaista težiš da istražuješ terene koji vode ka Kraljevstvu istine, potrebno je da pre svega izmeniš svoju prirodu da bi mogao da nađeš ono što tražiš. Pored ove korenite sopstvene transformacije, potrebno je da uvežbavaš pravilnu upotrebu verbuma, a tada, posredstvom upotrebe moćnih reči, pred tobom će se otvoriti neslućene realnosti i supremna carstva sreće.

Na kraju, recimo, iskreni čitaoče, uporedo sa Kabalom Hermesa Trismegistusa: „OBEĆANA ZEMLJA JE PRED MOJIM OČIMA, POMOZITE MI, NOGE, DA STIGNEM DO NJE.“

OREMUS

Vidi još  

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530; cena 370 RSD

Prisutni traktat, koji nosi naslov IGNISKA RUŽA, dolazi da konstituiše, po prvi put, najdublju studiju o pameti koja se ikada realizovala, sa svim metafizičkim posledicama koje odavde proizilaze.

Osvajanje mentalnog sveta bio je jedan od prvenstvenih zadataka mnogih okultističkih škola. Ali je samo Gnoza, koju je otkrio autor ovog dela, bila sposobna da objasni istinsku prirodu onoga što se u Gnosticizmu naziva „Mentalno telo“, njegovu pravu atomsku prirodu, način stvaranja i, što je još interesantnije, metod za njegovo prečišćavanje i stavljanje u službu dubokog unutrašnjeg BIĆA svakoga od nas..

Nikada, nijedan Majstor nije otkrio inicijatičke procese koji su u vezi sa „mentalnim telom“. Bio je V.M. Samael Aun Weor, svojim bogatim iskustvom u domenu ekstra senzorijalnosti, taj koji je u potpunosti podigao veo koji je skrivao tajne carstva pameti, kako bi svaki aspirant prema realnom putu mogao da realno postoji kao Solarni Čovek u kraljevstvima mentalnog sveta.

Ovo je jedinstveno i transcendentalno delo za sve ezoteričke istraživače koji zaista žele da budu u dodiru sa moćima i sposobnostima pameti...

Vidi još  

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530; cena 590 RSD

Snovi, jedna od enigmi života ljudskog bića, postaju glavna tema redova koji obuhvataju ovo delo koje u jednom dobrom času primamo, mi gnostičari i svet uopšte, za užitak duše ili naše psihe.

Mnoge svete knjige sadrže aluziju na snove. Setimo se da sam Buda Sidarta Gautama (Buddha Siddharta Gautama) naglašava činjenicu da je svet Brahmin san i da će, zajedno sa dolaskom dana u kom će se Brahma probuditi, svet i ljudska egzistencija nestati. Ne zaboravimo ni Josifa, Jevrejina, koji je uspeo, po rečima Biblije, da se pretvori u savetnika egipatskom faraonu zahvaljujući činjenici da je posedovao moć tumačenja snova. Ova stvar je doprinela da osvoji velikodostojnikovo poverenje, a što je pomoglo Egiptu da se pripremi za sedam godina blagostanja i sedam godina suše, koje je Josif otkrio u jednom snu, u vidu sedam debelih krava i sedam mršavih...

Sama istorija je puna događaja koji su bili u vezi sa proročkim snovima koje su imali, u svoje vreme, razne ličnosti. Dovoljno je da se setimo supruge Julija Cezara, Kalpurnije, koja je sanjala smrt svog supruga za nekoliko dana ranije. Istorija kaže da je Abraham Linkoln, pre nego što je bio ubijen, sanjao sopstvenu smrt koju je prouzrokovao ubica pucajući okrutno sve dok mu nije oduzeo život.

Naučnik koji je u svoje vreme dešifrovao ljudski DNK objasnio je kasnije da je ovo bilo moguće zahvaljujući činjenici da je u snu ovo uspeo. Danas, prijatelju čitaoče, Gnoza objašnjava da su snovi pojava koja se događa kada naša psihička energija, ili astralno telo, napušta našu organsku strukturu dok mi spavamo.

Ova stvar se dešava svake noći i svaki put kada se upustimo u naručje Morfeja. U tim momentima naša unutrašnja anatomija putuje kroz hiperprostor i, kada tamo stignemo, možemo da putujemo na daleka mesta, projektujući se u budućnost ili u prošlost; ovo se naziva astralno putovanje. Nažalost, ljudsko biće realizuje ovaj proces nesvesno i zbog toga ne donosi sa sobom sva sećanja astralnog iskustva.

Ali, uz pomoć Gnosticizma i njegovih magičnih ključeva, ljudsko biće postaje SVESNO u trodimenzionalnom svetu i takođe u hiperprostoru, a to znači da postaje gospodar svoje materijalne i duhovne sudbine jer poznaje razlog bitisanja svoje sopstvene egzistencije.

Za kraj, recimo, netumačeni san je sličan neotvorenom pismu… 

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530; cena 460 RSD

Odgovori jednog Lame - Kwen Khan Khu. Ovaj traktat koji nosi naslov ODGOVORI JEDNOG LAME, pojavljuje se u metafizičkom scenariju pružajući, po prvi put, jednu istinsku sintezu svih ovih tajnih zakona koji vladaju kosmosom, kreacijom i čitavim nebeskim kosturom, sa ciljem da svako ko zaista želi da se ujedini sa neispitanim, večitim, nepromenljivim, može u tome da uspe; i da ima mogućnost da se ustanovi u takozvanom hebrejskom kabalističkom AIN-u ili u nevidljivom boravištu.

Autor, Kwen Khan Khu, je imao veliku priliku da postavlja pitanja jednom od najistaknutijih predstavnika tantričnog lamaizma, V.M. Samaelu Aun Weoru,  o brojnim detaljima koji su u vezi sa Tajnim putem koji vodi ka unutrašnjem Oslobođenju i da dobije jasne i sažete odgovore, koji su bili u ovoj knjizi zabeleženi.

Vidi još 

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530; cena 290 RSD

Samael Aun Weor / Majorne misterije Veličanstvo ovog traktata definiše se posredstvom najfinijih detalja u autorovim objašnjenjima u pogledu činjenice da čitavo delo ili Kosmička drama Isusa iz Nazareta ima kao jedini finalitet činjenicu da se svako ljudsko biće mora potruditi da traži i da nađe, u svojoj unutrašnjosti, unutrašnjeg Hrista, Salvatora Salvandusa ili intimnog Logosa.

Ako u tvom srcu, voljeni čitaoce, vri i treperi čežnja za ujedinjenjem sa Gospodom nad Gospodama, sa intimnim Hristom, sa Istinom Istine, onda te ovaj traktat za ruku vodi u taj Magisterijum, koji nije ništa drugo nego Magisterijum Vatre. Recimo, pre nego što budemo zaključiti, zajedno sa velikim Inicijatima: „Obećana zemlja je pred mojim očima; pomozite mi, noge, da stignem do nje“.

Vidi još: 

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530; cena 560 RSD

Samael Aun Weor / Fundamentalna edukacija-Prevod: Aleksandar AranđelovićVaspitavanje je u svim vremenima bila odgovornost od velikog značaja. Veliki učitelji u svim epohama su bili inicijati koji su nosili u svojoj unutrašnjosti, sopstvenim otkrivanjem i doživljavanjem, večite istine. U svim velikim civilizacijama oni su preuzeli težak i plemenit zadatak da formiraju budućnost društva tako što su prenosili novim generacijama superiorne moralne, etičke i duhovne vrednosti.

U našim danima, vaspitači nas suviše često podučavaju da oponašamo, reprodukujemo, a da ne mislimo i ne stvaramo slobodno. Više se ne izučavaju velike istine, a još manje biva nagrađeno njihovo doživljavanje. Sve više percepcija i intelektualno razumevanje zamenjuju intuiciju i mistiku. Regalna umetnost se ne razume niti praktikuje, a lepoti se ne objašnjava njen božanski aspekat i kapacitet uzvišenja kog stvara u ljudskoj duši.

Društvo je zbir individua i zbog toga nije čudno da smo danas, kao društvo, duboko nesrećni uprkos progresu tehnologije i nauke. Ljudi sve češće brkaju sreću sa uživanjem i zadovoljavanjem čula. Mnoga umetnička dela današnjeg dana ne obraćaju se srcu i nemaju ništa transcendentalnog. Sveti zapisi više se ne razumeju i još manje se praktikuju.Spoznaja samoga sebe, svesno doživljavanje, ljubav prema prirodi i bližnjem zamenjeni su često mehaničkim, ponavljajućim životom, prepunim gordosti, straha i pogrešne seksualnosti.

Ovo delo ne podseća nas samo na elementarne osnove edukacije, već pogotovo, na vrednost samovaspitavanja i samootkrivanja.


Vidi uvod

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 550 RSD

alt=U najstarija vremena veliki inicijati su koristili svete konjuracije da bi udaljili mračne entitete onda kada su obavljali metafizička istraživanja. Jedna od ovih konjuracija je prelepa „Konjuracija onih Sedam“ koju je ostavio u nasleđe čovečanstvu mudri Solomon. Sada je ona, po prvi put, otkrivena za studente praktičnog okultizma posredstvom pera Venerabilnog Majstora Samaela Aun Weora.
U ovom delu, Avatar Vodolije, Samael Aun Weor, dokazuje da je izvanredan rođeni istraživač viših svetova Svesti, otkrivajući nam, korak po korak, sadržinu ove konjuracije u prisutnom EZOTERIČKOM TRAKTATU TEURGIJE. Ovo delo je dostupno svima onima koji zaista žele da spoznaju tajni fond anđeoskih dozivanja i modus operandis suzbijanja sila zla. Ovim traktatom, potvrđuje se jedan od aksioma Kabale, koji doslovno glasi ovako: „Da, čuo sam te, ali te sada moje oči vide i moje srce oseća.“ Oremus...

Pogledaj još...

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 180 RSD

alt=Čovek i njegov animični materijal jesu odvojeni supremnom voljom Tvorca zbog četrdeset i osam zakona kosmičkog karaktera. Prisutni traktat predstavlja napor da bi se objasnilo ljubiteljima otkrovljene spoznaje (Gnoze) koji su i u čemu se sastoje dotični Kosmički zakoni. Na ovaj način, gnostički studenti će moći da razumeju i da bolje usvoje rad koji treba da realizuje duša kako bi se ponovo vratila na nebesa i sve tajne dupliranja energije PANTOKRATORA, kako bi tada mogla da nastavi marš prema Velikoj Svetlosti, drugim rečima, da bi se ujedinila sa početnom tačkom originacije od koje sve proizilazi i kojoj se sve treba ponovo vratiti!

Pogledaj još...

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 800 RSD
Samael Aun Weor / Hermetička astrologijaZabeleženo je užarenim ugljevljem u Knjizi života da svako ko stigne do totalne eliminacije ego-a može da menja svojom voljom Zodijački znak i njegove uticaje.
Ne možemo poricati da uticaji znakova postoje i da oni utiču na nas, sve dok se ne bude dogodila psihološka revolucija u nama samima. Ali, put svakog studenta koji teži ka iluminaciji mora da počne revolucijom protiv onoga što ustanovljuju horoskopi.
Potrebno je da se menjamo na mentalnom nivou kako bi u nas ušle i ispoljavale se autentične zodijačke sile koje izviru iz Bića, iz Mlečnog puta, i koje će nam stvoriti novi gravitacioni centar.

vidi uvod

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 295 RSD

Samael Aun Weor / Da, postoji Pakao...Ova rasprava, cenjeni čitaoče, otkriva jedno od magistralnih dela hermetičke literature: Božanstvenu komediju. Ovu stvar čini pomoću jednog veoma skupog instrumenta, koji se naziva „Neposredno mističko iskustvo“. Samo posredstvom najuzvišenijih sposobnosti Budne Svesti moguće je da obaviš sva detaljna istraživanja koja su opisana u ovom delu i koja svedoče, ostavljajući na stranu dijalektičke materijaliste i istoričare, o činjenici da zaista „DA, POSTOJI PAKAO…, DA, POSTOJI ĐAVO…, DA, POSTOJI KARMA…“

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 490 RSD

Misterija Zlatne cvasti - Samael Aun WeorEnigme koje su oduvek obavijale Doktrinu Tao u njenom naporima da proizvede u unutrašnjosti čoveka ono što je bilo nazvano „Zlatna cvast“, bivaju otkrivene za zapadnjački mentalitet u ovom primerenom traktatu V.M. Samaela Aun Weora, koji nosi naslov: „MISTERIJA ZLATNE CVASTI“. Ovaj savremeni pisac i mističar konkretno i sažeto obrađuje, neverovatnom oštrinom, Psihološku tematiku i Svest čoveka, koje su bile poznate u antičkoj Kini preceptorima Tao i gospodi predstavnicima reda ZUTOG ZMAJA.
TANTRIZAM ili nauka inteligentnog rukovođenja Seksualne energije, sa svojim eksponentima u ANAGARANGA, KAMA-SUTRA I KAMA-KALPA, poprimaju u ovom delu „realno objašnjenje i praktičnu primenu“ u ljudskom stvorenju, radi uzdizanja njegovih dragocenih etičkih, materijalnih i duhovnih vrednosti. MISTERIJA ZLATNE CVASTI je nesumnjivo siguran vodič istraživačima Orijentalizma, već umornih od tolikih skrnjavljenja ove tematike.

VEERITAS EST LUX (Istina je Svetlost).

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 650 RSD

Vidi još

 

REVOLUCIONARNA PSIHOLOGIJA, kao što i njeno ime kazuje, potrebna je da bi napravila hekatombu unutar nezdarve Psihološke domovine, koju sadašnji čovek nosi u svojoj unutrašnjosti; a iz ruševina ove psihičke kataklizme trebalo bi da se pojavi Nebeski Jerusalim, Kristalno Ostrvo, Jelizejska Polja, Vrt Hesperida ili, drugačije rečeno, neprobojno sklonište Buntovnih Duhova koji su dotakli KRAJNjE OSLOBOĐENjE... 

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 370 RSD

Knjiga Device iz Karmela - Samael Aun Weor

 

Misterija Božanske Majke zahvata Makrokosmos i Mikrokosmos. Kao što je ona stvorila u svojoj utrobi kosmičke planetarne jedinice, isto tako je ona sposobna da stvori, unutar intelektualnog humanoida, istinskog Čoveka. Ovo je arkanum (tajna) sadržan u primitivnom hrišćanstvu i kog sada u ovom XXI veku stavljamo svetu na raspolaganje, posredstvom ovog dela: Knjiga Device iz Karmela.

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 250 RSD

Vidi još

AUDIO knjiga MP3 - Cena Audio CD: Uključena u cenu knjige (250 RSD)
Svojim delima „Knjiga mrtvih“ i „Onostrano smrti“, V.M. Samael Aun Weor nas uvodi, terminološkom tačnošću i ezoteričkom preciznošću, u carstvo nevidljivog ili u paralelne svetove savremene hiper-geometrije.
Različiti procesi sa kojima se suočavaju preminuli u regionu mrtvih, voljna astralna dupliranja, različite kategorije snova (mehanički, simbolički i proročki), pojava fantoma, zakon sudbine, moć Vere, jesu, pored drugih predmeta, uzbuđujućom dijalektikom i svojstvenom didaktikom sjajno analizirane teme od autora, koji je na svestan način sposoban da se kreće u suptlnim dimenzijama prirode.
 
 
Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 300 RSD
Savršeni brak, Samael Aun WeorPostoji, dakle, u ovoj raspravi mudra kombinacija umetnosti, nauke, filozofije i mistike i sa pravom je možemo kvalifikovati kao pravi etalon mere Hrističkog ezoterizma. Put sečiva noža, koji je bio izložen u prošlim stolećima od strane nekolicine tibetanskih lama, ponovo dobija svu originalnost u odeljcima svakog poglavlja ovog sjajnog dela.
Parafrazirajući apokrifna Jevanđelja reći ćemo ono što je rekao apostol Toma:
„Bila su u jednoj pećini dva slepca. Oba su čeznula da vide svetlost. Ali, kada je svetlost stigla, jedan je prepoznao i video je, a onaj drugi nije prepoznao i nastavio je da nadalje bude slep“. Ista stvar se događa i sa sadržajem ovih užarenih stranica. Prouzrokuju u našoj Duši vatrenu čežnju da se vratimo Carstvu Svetlosti, ili da se ponovo osećamo privučeni da tražimo utočište u dogmama koje su zapravo zidovi naše samoizolacije.
 
 
Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 850 RSD

Ovo je Putanja, Put, Staza koju danas stiže da nam je označi ovaj Veliki tribun (vođa) dinastije AS-ova koji, odeven Ogrtačem svoje mudrosti i utemeljen na Kamenu Blistavosti (Filozofskom kamenu), svira svetu svojom trubom da bi pocepao letargiju ljudi i da bi ih podsticao na „Veliku emancipaciju“, na „Veliki skok“, na „Veliko oslobođenje“, odnosno, na „VELIKU POBUNU“, kako bi se odmarali onostrano od Stubova Dobra i Zla, u Supremnoj sreći zvezda, noseći u svojim rukama legendarne trofeje: NESALOMIVO KOPLJE i SREBRNI PEHAR...

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 360 RSD  

tarot i kabala.jpg Legitimni predstavnici Svesnog kruga Solarnog čovečanstva, uvek su tvrdili da je Kabala autentični depozitar urođenog Okultizma i neophodni komplement da bi se mogle spoznati i tumačiti druge dve velike Hermetičke nauke kao što su Alhemija i Astrologija. Odavde je i maksima koja je oduvek kazivala: „Ne možeš da budeš Alhemičar ako nisi Kabalist i Astrolog“ i još „Ne možeš da budeš Astrolog, a da nisi Kabalist i Alhemičar“.

Kabala, koja se ovde prikazuje, voljeni čitaoče, zahtevala je u Kemovoj zemlji izgoreloj od sunca, u Antičkom Egiptu, mnogo godina discipline i zakletve na ćutnju, pre samog početka abecede ove Sakralne nauke. Danas je primaš u tvoje ruke kao čin Božanskog Milosrđa Bogova prema ljudima; oni prvi znaju strašan momenat koji čeka one zadnje. „Reč je, kaže V.M. Samael Aun Weor, da se spase od davljenja (aktuelno čovečanstvo), bar njegov šešir“ (nekolicina). A ključevi finalnog skoka koji će smestiti ljude u nedra besmrtnosti, posedovali su samo nekolicina poznavalaca činjenice da Bog nema poželjne sinove, ali ima sinove koji njega žele. Zbog toga Kabiri su uvek kazivali: „Od hiljade koji me traže jedan će me naći, od hiljade koji me nađu jedan će me slediti, od hiljade koji me slede samo je jedan moj“. Da li bi ti mogao biti, željni čitaoče, jedan među njima?... 

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 540 RSD

 Gnostička ontologija (Oscar Uzcategui)Delo Gnostička Ontologija pojavljuje se pred svečanim sudom javne svesti u momentu raskršća, u kojem se čovečanstvo bori, sada više nego ikada, pred dilemom BITI ili NE BITI.

Nema sumnje da se nisu prevarili naučnici koji su uvek tvrdili da: „Gnoza se pojavljuje u momentima kada se čovečanstvo nalazi u oskudici sopstvenog identiteta i pati od totalnog kraha etičkih i filozofskih principa".

Pitanja koja, u pravom trenutku, bivaju postavljena gnostičkom sagovorniku, dobijaju na ovim stranicama odgovore, zaista jasne sa filozofske, etičke, moralne, društvene i duhovne tačke gledišta.

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 420 RSD
 Gnostička ontologija (Oscar Uzcategui)V.M. Samael Aun Weor ponovo donosi, pred svečani sud javne svesti, Mapu Puta – Put Argonauta; način da se izađe iz krićanskog Lavirinta noseći u svojim rukama kofer Božanske Nauke i Drago kamenje Duše, na pravilan način osvojene. Zadatak ovog Hijerofanta Egipatskih Misterija bio je zaista titanski, jer je trebalo da on, oslobodivši se Ego-a, Individualizirajući se i Supra-Individualizirajući se, primeni na sebi samom autentične norme ponašanja priznavanih od strane Hermesa Trismegistosa, Mojsija, Bude, Isusa iz Nazareta i nekolicine drugih znamenitih ljudi koji su u toku istorije, kao i ovi predhodni, takođe koračali kamenitim putem.

Već je rečeno!: „Niko ne može otkriti krajnje razumljivo i sigurno Tajni Put ako ga nije doživeo, ako ga prvo nije prešao i nije dao očevidne dokaze takvih doživljaja.“

TRI PLANINE je Gnostičko delo koje se pretvara u kompas moreplovca na uzburkanom okeanu egzistencije.

Vdi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 550 RSD 

Posredstvom ovog magistralnog dela, Zodijački Kurs, Samael Aun Weor nam daje celokupan kompendij sa praktičnim vežbama usmerenim da prouzrokuju u Svesti studenta božanske nauke (Gnosis) definitivno buđenje i, kao posledica, razumevanje transcendentalnih istina skrivenih u nedrima Prirode i Kosmosa

Cilj gnostičkih nauka uvek je bio da osposobi čoveka kapacitetom da otkriva, preko samog sebe, pravi izvor svoje egzistencije, realnu osnovu svih religija, misteriju Bića- filozofiju svih vremena itd. I kako bi se ovo ostvarilo, predstavlja se danas posredstvom korpusa saznanja didaktički odabranog i izraženog dijalektički preko "Tertium Organum-a", to jest dijalektike koja se obraća svesti i ne ljudskom intelektu. 

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 430 RSD

Stoji zapisano da je, za običan ljudski rod, Pistis Sofija u originalnom stanju kao nema knjiga, jer je smisao reči sadržane u njoj potpuno enigmatičan. Ali, sa objašnjenjima koje nam daje V.M. Samael Aur Weor, Pistis Sofija se pretvara u tačnog vodiča koji omogućuje da se ljudsko biće izvuče iz lavirinta zbrke u kom se nalazi i da se vrati svom božanskom i početnom stanju, kako piše u jevrejskoj Genezi. 

Danas se nalazimo, više nego ikad, pred dilemom BITI ILI NE BITI, kazuje nam Samaelova Gnoza, i iz ovoga jasno proizilazi, da se nikada u drugim vremenima nije proizvela u ljudskom rodu takva autoselekcija koja će podeliti stanovnike našeg sveta na dve dobro definisane kategorije: sa jedne strane orlovi i sa druge gmizavci; prva anđelska i druga demonska...

Za ljubaznog čitaoca postavljamo sledeće pitanje: na kojoj strani želiš da budeš ti? Kabala ti može pomoći sa sledećim aksiomom: ”Uzmi štit svoga verovanja i napreduj čvrstim korakom – ili u smeru vetra, ili protiv svih vetrova”…
 
 
Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 1200 RSD

Govori mrtva knjiga - mutus_liber-

Zanimljivo je ime ovog srednjovekovnog dela, zbog činjenice da je sastavljeno iz crteža ili gravura i nema nikakvog pisanog objašnjenja. Bez dvoumljenja, reč je o delu koje kondenzuje alhemijsku nauku preko crteža koji nam u svojoj tišini govore o Velikom Delu (Autorealizaciji).

"Da bismo podrobnije razumeli nauku Velikog Unutrašnjeg Dela potrebno je da posedujemo Božji dar." 

Vidi još

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 540 RSD

Poruka vodolije - Novi zrak nade stiže u ljudskim srcima usred Crnog Doba, ili Kali Juge posredstvom ovog novog dela V. M. Samael Aun Weora, naslovljenog „PORUKA VODOLIJE". Verbum (reč) Petog Jahača Apokalipse, onog koji, po tradicijama primitivnog hrišćanstva, ima ključeve bezdana, biva kategorički i jasno prisutan, kako bi ponovo razotkrio „veo misterije” i da bi nam svima pokazao, bez izuzetaka, put povratka koji vodi ka Ocu svih svetlosti, ka unutrašnjoj zvezdi, koja nam se u našoj svojsvenoj dubini uvek osmehivala.

U ovoj PORUCI VODOLIJE, V. M. Samael Aun Weor nas upozorava o strašnim momentima kroz koje prolazi ljudska Vrsta, služeći se mudrim interpretacijama simbola i alegorija sadržanih u sakralnoj knjizi Apokalipse,  Svetog Jovana.
 
 
Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 395 RSD
 

Prevod: Aleksandar Aranđelović, Lektura: V. ČelarČitava joginska disciplina u vezi sa astralnim putovanjima i manevrisanjem stanja Džinas bila je po prvi put otkrivena u ovoj knjižici V.M. Samaela Aun Weora.
Različite vežbe ovog uputstva praktičnog okultizma jesu divno propraćena relevantnim doktrinarskim obajšnjenjima, pored psihološke discipline koju je neophodno posedovati radi pravilnog upravljanja psihičkim sposobnostima.
Na jedinstven način, ovo delo nazvano ŽUTA KNJIGA, jeste sinteza starih tibetanskih učenja, koja su bila za dugo vreme izgubljena i koja nam je Avatar Vodolije otkrio radi mnogo dubljeg razumevanja beskrajnih mogućnosti koje poseduje ljudsko biće...
U ŽUTOJ KNJIZI se uče izvanredni ključevi koji dopuštaju iskrenom učeniku potvrdu antičkih istina smeštenih u najstarijim kodeksima manastirske discipline orjenta.
Lege, lege, lege, relege, labora et invenies.

(Čitaj, čitaj, čitaj, ponovo čitaj, radi i naći ćeš...)

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 250 RSD

Misterije vatre -
Delo „Misterije Vatre” V.M. Samaela Aun Weora predstavlja veoma sintetičan i jasan izraz doktrine orijentalne Tantra-Joge koja je prilagođena okcidentalnoj misli, uvek željnoj da prodre u ove inicijatičke sfere. Sve vrline koje se pridaju vatri, osim što se ona smatra jednim od četiri osnovnih elementa Prirode, a što se tiče hermetičke tematike, bivaju otkrivene na ovim stranicama posredstvom izvanrednog umeća koje poseduje V.M. Samael Aun Weor.
Posredstvom praktike učenja koje je ovde sadržano, čitalac može, ako to želi, da probudi i da rukovodi u svojoj biološkoj i metafizičkoj prirodi zračeću i divnu blistavost božanske vatre koja ima svoje boravište u telesnoj Kandi, na nivou oblasti repne kosti. Po tantričkom ortodoksizmu, da bi se probudila božanska serpentinska sila ili Kundalini, potrebno je da se uzdamo u veoma jasno vođenje jednog autentičnog gurua i zaista, ovo je neosporna istina, mi možemo da osiguramo mističara devotana da je fizička i astralna orijentacija praktikanta ovog učenja zagarantovana, time što Majstor Samael Aun Weor garantuje svojim životom i svojim delima dijalektiku i didaktiku ovog traktata.
 
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 290 RSD
Prakticna magija - U svom pohodu za znanjem, Mag razume zakone koji vladaju uspostavljajući red u Univerzumu i Makrokosmosu Čovek, slično naučniku sa Visine koji radi u laboratoriji prirode uvek u skladu sa velikim Božanskim zakonom.
U Jevanđeljima nalazimo brojne stavke magične nauke. Nisu li Mojsijevi činovi delo velikog Maga? A Isusovi, koji ide po vodi… i umnožava ribe… i vaskrsava Lazara?
U ovom jednostavnom priručniku kog čitalac ima u svojim rukama, Samael Aun Weor, Avatar Ere Vodolije, podučava nas o tajni nad tajnama Velikog Arkanuma i daje nam elementarne ključeve za upražnjavanje praktične magije: svesno napuštanje fizičkog tela radi upadanja u četvrtu dimenziju; upotrebljavanje poniznog mantričkog rečnika zajedno sa imaginacijom i voljom ujedinjenim u vibrantnoj harmoniji kako bismo se samo-uravnotežili i pomagali onima kojima je potreba velika; raditi sa Svestima biljaka kako bi se menjale okolnosti; razumevanje tajne poruke Tarota. Sve to radi pomoći ljudskom biću da bi dotaklo Neizrecivu Svetlost, Solarnu supstancu, Božansku mudrost.
Prva lekcija Puta se sastoji u razumevanju da je autentični Mag Intiman koji prebiva u tajnim dubinama našeg Bića. Samo on ima sve moći koje čine čuda.
Ćutanje je oklop Maga, poniznost je velika vrlina.
 
Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 290 RSD
 
 

KNJIGE KOJE SE Nalaze u pripremi za štampanje:

Samael Aun Weor

1. Revolucija dijalektike

2. Belova revolucija

3. Budina ogrlica

Kwen Khan Khu

1. 33 otkrivene alhemijske gravure

                                                     
AddThis Social Bookmark Button
 
Logos, mantra, teurgija >