Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Nabavka knjiga (srpski jezik)

Nabavka knjiga (srpski jezik)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Knjige na srpskom jeziku

Imate na ovoj stranici prezentaciju svih knjiga koje su odštampane ili u pripremi na SRPSKOM JEZIKU...

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530

Vidi dole: knjige i odgovarajuće cene!

Odgovori jednog Lame - Kwen Khan Khu. Prevod: Vladislav Berar; lektura: Vlastimirka Čelar; korektor: Spomenka Križmanić

 

Ovaj traktat koji nosi naslov ODGOVORI JEDNOG LAME, pojavljuje se u metafizičkom scenariju pružajući, po prvi put, jednu istinsku sintezu svih ovih tajnih zakona koji vladaju kosmosom, kreacijom i čitavim nebeskim kosturom, sa ciljem da svako ko zaista želi da se ujedini sa neispitanim, večitim, nepromenljivim, može u tome da uspe; i da ima mogućnost da se ustanovi u takozvanom hebrejskom kabalističkom AIN-u ili u nevidljivom boravištu.

Autor, Kwen Khan Khu, je imao veliku priliku da postavlja pitanja jednom od najistaknutijih predstavnika tantričnog lamaizma, V.M. Samaelu Aun Weoru,  o brojnim detaljima koji su u vezi sa Tajnim putem koji vodi ka unutrašnjem Oslobođenju i da dobije jasne i sažete odgovore, koji su bili u ovoj knjizi zabeleženi.

Vidi još

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530

Samael Aun Weor / Majorne misterije - Prevod: Vladislav Berar; lektura: Vlastimirka Čelar; korektor: Spomenka Križmanić

Veličanstvo ovog traktata definiše se posredstvom najfinijih detalja u autorovim objašnjenjima u pogledu činjenice da čitavo delo ili Kosmička drama Isusa iz Nazareta ima kao jedini finalitet činjenicu da se svako ljudsko biće mora potruditi da traži i da nađe, u svojoj unutrašnjosti, unutrašnjeg Hrista, Salvatora Salvandusa ili intimnog Logosa.

Ako u tvom srcu, voljeni čitaoce, vri i treperi čežnja za ujedinjenjem sa Gospodom nad Gospodama, sa intimnim Hristom, sa Istinom Istine, onda te ovaj traktat za ruku vodi u taj Magisterijum, koji nije ništa drugo nego Magisterijum Vatre. Recimo, pre nego što budemo zaključiti, zajedno sa velikim Inicijatima: „Obećana zemlja je pred mojim očima; pomozite mi, noge, da stignem do nje“.

Vidi još: 

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530; cena 560 RSD

Samael Aun Weor / Fundamentalna edukacija-Prevod: Aleksandar Aranđelović

Vaspitavanje je u svim vremenima bila odgovornost od velikog značaja. Veliki učitelji u svim epohama su bili inicijati koji su nosili u svojoj unutrašnjosti, sopstvenim otkrivanjem i doživljavanjem, večite istine. U svim velikim civilizacijama oni su preuzeli težak i plemenit zadatak da formiraju budućnost društva tako što su prenosili novim generacijama superiorne moralne, etičke i duhovne vrednosti.

U našim danima, vaspitači nas suviše često podučavaju da oponašamo, reprodukujemo, a da ne mislimo i ne stvaramo slobodno. Više se ne izučavaju velike istine, a još manje biva nagrađeno njihovo doživljavanje. Sve više percepcija i intelektualno razumevanje zamenjuju intuiciju i mistiku. Regalna umetnost se ne razume niti praktikuje, a lepoti se ne objašnjava njen božanski aspekat i kapacitet uzvišenja kog stvara u ljudskoj duši.

Društvo je zbir individua i zbog toga nije čudno da smo danas, kao društvo, duboko nesrećni uprkos progresu tehnologije i nauke. Ljudi sve češće brkaju sreću sa uživanjem i zadovoljavanjem čula. Mnoga umetnička dela današnjeg dana ne obraćaju se srcu i nemaju ništa transcendentalnog. Sveti zapisi više se ne razumeju i još manje se praktikuju.Spoznaja samoga sebe, svesno doživljavanje, ljubav prema prirodi i bližnjem zamenjeni su često mehaničkim, ponavljajućim životom, prepunim gordosti, straha i pogrešne seksualnosti.

Ovo delo ne podseća nas samo na elementarne osnove edukacije, već pogotovo, na vrednost samovaspitavanja i samootkrivanja.

Vidi uvod

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 550 RSD


alt=

  Ezoterički traktat teurgije – Samael Aun Weor

   U najstarija vremena veliki inicijati su koristili svete konjuracije da bi udaljili mračne entitete onda kada su obavljali metafizička istraživanja. Jedna od ovih konjuracija je prelepa „Konjuracija onih Sedam“ koju je ostavio u nasleđe čovečanstvu mudri Solomon. Sada je ona, po prvi put, otkrivena za studente praktičnog okultizma posredstvom pera Venerabilnog Majstora Samaela Aun Weora. U ovom delu, Avatar Vodolije, Samael Aun Weor, dokazuje da je izvanredan rođeni istraživač viših svetova Svesti, otkrivajući nam, korak po korak, sadržinu ove konjuracije u prisutnom EZOTERIČKOM TRAKTATU TEURGIJE. Ovo delo je dostupno svima onima koji zaista žele da spoznaju tajni fond anđeoskih dozivanja i modus operandis suzbijanja sila zla. Ovim traktatom, potvrđuje se jedan od aksioma Kabale, koji doslovno glasi ovako: „Da, čuo sam te, ali te sada moje oči vide i moje srce oseća.“ Oremus...

Pogledaj još...

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 180 RSD


alt=

 Čovek, Zakoni i Apsolut - Kwen Khan

 

Čovek i njegov animični materijal jesu odvojeni supremnom voljom Tvorca zbog četrdeset i osam zakona kosmičkog karaktera. Prisutni traktat predstavlja napor da bi se objasnilo ljubiteljima otkrovljene spoznaje (Gnoze) koji su i u čemu se sastoje dotični Kosmički zakoni. Na ovaj način, gnostički studenti će moći da razumeju i da bolje usvoje rad koji treba da realizuje duša kako bi se ponovo vratila na nebesa i sve tajne dupliranja energije PANTOKRATORA, kako bi tada mogla da nastavi marš prema Velikoj Svetlosti, drugim rečima, da bi se ujedinila sa početnom tačkom originacije od koje sve proizilazi i kojoj se sve treba ponovo vratiti!

Pogledaj još...

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 800 RSD

Samael Aun Weor / Hermetička astrologija

 

Zabeleženo je užarenim ugljevljem u Knjizi života da svako ko stigne do totalne eliminacije ego-a može da menja svojom voljom Zodijački znak i njegove uticaje.
Ne možemo poricati da uticaji znakova postoje i da oni utiču na nas, sve dok se ne bude dogodila psihološka revolucija u nama samima. Ali, put svakog studenta koji teži ka iluminaciji mora da počne revolucijom protiv onoga što ustanovljuju horoskopi.
Potrebno je da se menjamo na mentalnom nivou kako bi u nas ušle i ispoljavale se autentične zodijačke sile koje izviru iz Bića, iz Mlečnog puta, i koje će nam stvoriti novi gravitacioni centar.

vidi uvod

  Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 295 RSD

Samael Aun Weor / Da, postoji Pakao...

 

 

Ova rasprava, cenjeni čitaoče, otkriva jedno od magistralnih dela hermetičke literature: Božanstvenu komediju. Ovu stvar čini pomoću jednog veoma skupog instrumenta, koji se naziva „Neposredno mističko iskustvo“. Samo posredstvom najuzvišenijih sposobnosti Budne Svesti moguće je da obaviš sva detaljna istraživanja koja su opisana u ovom delu i koja svedoče, ostavljajući na stranu dijalektičke materijaliste i istoričare, o činjenici da zaista „DA, POSTOJI PAKAO…, DA, POSTOJI ĐAVO…, DA, POSTOJI KARMA…“

vidi uvod

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 490 RSD

Misterija Zlatne cvasti - Samael Aun Weor

Enigme koje su oduvek obavijale Doktrinu Tao u njenom naporima da proizvede u unutrašnjosti čoveka ono što je bilo nazvano „Zlatna cvast“, bivaju otkrivene za zapadnjački mentalitet u ovom primerenom traktatu V.M. Samaela Aun Weora, koji nosi naslov: „MISTERIJA ZLATNE CVASTI“. Ovaj savremeni pisac i mističar konkretno i sažeto obrađuje, neverovatnom oštrinom, Psihološku tematiku i Svest čoveka, koje su bile poznate u antičkoj Kini preceptorima Tao i gospodi predstavnicima reda ZUTOG ZMAJA.
TANTRIZAM ili nauka inteligentnog rukovođenja Seksualne energije, sa svojim eksponentima u ANAGARANGA, KAMA-SUTRA I KAMA-KALPA, poprimaju u ovom delu „realno objašnjenje i praktičnu primenu“ u ljudskom stvorenju, radi uzdizanja njegovih dragocenih etičkih, materijalnih i duhovnih vrednosti. MISTERIJA ZLATNE CVASTI je nesumnjivo siguran vodič istraživačima Orijentalizma, već umornih od tolikih skrnjavljenja ove tematike.

VEERITAS EST LUX (Istina je Svetlost).

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 650 RSD

misterije vatre.jpg
 poruka vodolije.jpg
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 290 RSD  Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 395 RSD
 prakticna magija.jpg  Prevod: Aleksandar Aranđelović, Lektura: V. Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 290 RSD  Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 250 RSD

   

Revolucionarna psihologija - Samael Aun Weor
Căsătoria Perfectă- Samael Aun Weor REVOLUCIONARNA PSIHOLOGIJA_novo izdanje, 2017 
155 x 220 mm/ 370 DIN

... REVOLUCIONARNA PSIHOLOGIJA, kao što i njeno ime kazuje, potrebna je da bi napravila hekatombu unutar nezdarve Psihološke domovine, koju sadašnji čovek nosi u svojoj unutrašnjosti; a iz ruševina ove psihičke kataklizme trebalo bi da se pojavi Nebeski Jerusalim, Kristalno Ostrvo, Jelizejska Polja, Vrt Hesperida ili, drugačije rečeno, neprobojno sklonište Buntovnih Duhova koji su dotakli KRAJNjE OSLOBOĐENjE...

 

Knjiga Device iz Karmela - Samael Aun Weor
13,5 x 20 cm/ 72 str./ 250 DIN (ujedno sa CD)
 
Misterija Božanske Majke zahvata Makrokosmos i Mikrokosmos. Kao što je ona stvorila u svojoj utrobi kosmičke planetarne jedinice, isto tako je ona sposobna da stvori, unutar intelektualnog humanoida, istinskog Čoveka. Ovo je arkanum (tajna) sadržan u primitivnom hrišćanstvu i kog sada u ovom XXI veku stavljamo svetu na raspolaganje, posredstvom ovog dela: Knjiga Device iz Karmela.


 Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 AUDIO knjiga MP3  Cena Audio CD: Uključena u cenu knjige

Novo! Izašlo je iz štampe delo Samaela Aun Weora - "Knjiga Mrtvih i Onostrano smrti", na srpskom jeziku...

Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar

Căsătoria Perfectă- Samael Aun Weor KNJIGA MRTVIH I ONOSTRANO SMRTI 14 x 20 cm/ 180 str./ 300 DIN 

Svojim delima „Knjiga mrtvih“ i „Onostrano smrti“, V.M. Samael Aun Weor nas uvodi, terminološkom tačnošću i ezoteričkom preciznošću, u carstvo nevidljivog ili u paralelne svetove savremene hiper-geometrije.
Različiti procesi sa kojima se suočavaju preminuli u regionu mrtvih, voljna astralna dupliranja, različite kategorije snova (mehanički, simbolički i proročki), pojava fantoma, zakon sudbine, moć Vere, jesu, pored drugih predmeta, uzbuđujućom dijalektikom i svojstvenom didaktikom sjajno analizirane teme od autora, koji je na svestan način sposoban da se kreće u suptlnim dimenzijama prirode.

Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530

 

Knjige koje su se nedavno pojavile iz štampe:

 
Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 550 RSD.
Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 360 RSD.
Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 540 RSD.
 
Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 260 RSD.
 
Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 420 RSD
Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 500 RSD
 Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 430 RSD
 Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530, po ceni od 1200 RSD

 

Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar

 

 

 

Zanimljivo je ime ovog srednjovekovnog dela, zbog činjenice da je sastavljeno iz crteža ili gravura i nema nikakvog pisanog objašnjenja. Bez dvoumljenja, reč je o delu koje kondenzuje alhemijsku nauku preko crteža koji nam u svojoj tišini govore o Velikom Delu (Autorealizacija).

"Da bismo podrobnije razumeli nauku Velikog Unutrašnjeg Dela potrebno je da posedujemo Božji dar." 

 Knjiga se može naručiti: tel: 0612689530 po ceni od 540 RSD

 


INFORMACIJE u vezi sa ovim izloženim knjigama:
©  Rezervisana su sva prava vizuelnog identiteta.  Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar  Lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar
   ovde

KNJIGE KOJE SE Nalaze u pripremi za štampanje:

Samael Aun Weor

1. Mantrički rečnik

2.  Okultna medicina i Praktična magija

3. Tajna doktrina iz Anahuaka

Kwen Khan Khu

1. 33 otkriveene alhemijske gravure

Prevod: prof. Vladislav Vlada Berar, lektura: prof. Vlastimirka Vlasta Čelar 

AddThis Social Bookmark Button
 
Gnostička Ontologija >