Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Mensen raken gefascineerd door al de dingen van het leven. Mensen vergeten zichzelf, omdat ze gefascineerd raken