Skip to content
E.M. Samael Aun Weor: Gnosis, Psychologie, Esoterie, Alchemie, Kabbalah
‪Wanneer we het punt bereiken dat we totaal onschadelijk zijn, als we niet meer in staat zijn om aan wie dan ook schade te berokkenen, dan kan ons Karma worden vergeven
VOPUS | Gnosis arrow Samael Aun Weor
Samael Aun Weor

E.M. Samael Aun Weor, Vader van de Gnostische Antropologie

Afdrukken E-mail
V.M. Samael Aun Weor

E.M. Samael Aun Weor, antropoloog en hedendaagse socioloog, was een uitstekend onderzoeker. Hij wijdde zijn hele leven aan de studie van de grote waarheden die de vroegere beschavingen de mensheid hebben nagelaten. Hij bestudeerde dit in al zijn verschillende aspecten: in de filosofie, religie, kunst en wetenschap..

 

Afbeeldingen van E.M. Samael Aun Weor

Afdrukken E-mail
V.M. Samael Aun Weor- Image gallery- VOPUS Afbeeldingen van E.M. Samael Aun Weor
 

De geschriften van E. M. Samael Aun Weor

Afdrukken E-mail
V.M. Samael Aun Weor: Written Work (Major Mysteries)

Hier staan in chronologische volgorde de boeken die door de E.M. Samael Aun Weor zijn geschreven.