Skip to content
Nt.M. Samael Aun Weor: Gnózis - Pszichológia - Alkímia - Asztrológia - Meditáció - Kabbala
Az Igazságról való véleményünk, bármilyen tiszteletreméltó is legyen, semmiképpen sem az Igazság.

A szívnek van agya

Annie Marquier

Az, hogy a szívnek van agya, az egy metafora, ugye? Nem. Felfedezték, hogy a szívnek egy különálló és jól kifejlett idegrendszere van, ami több, mint 40.000 neuront és egy teljes, sűrű neurotranszmitteres, fehérjés és segédsejtes hálózatot tartalmaz.

 

A Vízöntő jegye

A Vízöntő állatövi jegye

A felsőbb típusú vízöntők önzetlenek, emberbarátok, jóságosak, a barátságban hűek, őszinték, ösztönösen megválogatják barátaikat; intuícióval ismerik meg a személyeket és mindig testvériségre és emberiességre törekszenek.

 

Meditáció- a bölcs kenyere

Meditáció- A Bölcs Kenyere

...amikor az elme hallgat és csönd van, nem csak kívülről, intellektuálisan, hanem a tudatalatti 49 részlegének mindegyikében, akkor megjelenik az új, felszabadul az esszencia, a tudat, és fellép a lélek ébredése, az extázis és a samadhi...

 

Nostradamus jóslatai

Nostradamus- Próféciák- Az emberiség jövője

„És az utánam jövő emberek meg fogják ismerni az igazát annak amit mondok, mert meglátják, hogy csalhatatlanul megtörténnek a különböző, általam megjósolt események...” (részletek Nostradamus jóslataiból)

Michel de Nostredame

 

Örök Gnosztikus Archetípusok

Artus Quellinus - Hermész Triszmegisztosz a Caduceussal

Az „Archetípus” fogalma mindig is szigorú tanulmányok tárgya volt az „egyetemes és örökkévaló filozófia” tárgyában, ami azt közel hozta az egyik nagy rejtélyhez, ami magában rejti a választ egy sor különféle kérdésre, amelyek az emberi lény lelki vagy pszichológiai életére vonatkoznak.

 

Jézus valóban házas volt

Jézus valóban házas volt

Fülöp evangéliumában a következő áll: „Mária Magdolna a megváltó társa. Viszont őt Krisztus jobban szerette, mint a többi tanítványát, és gyakran szájon is csókolta őt. A többi tanítványt ez bántotta, és azt kérdezték: Miért szereted őt jobban, mint minket? Ő pedig így válaszolt: miért is ne szeretném őt jobban, mint titeket?”.

 

A sakkjáték szimbolikája

SAKK- A sakkjáték szimbolikája
A sakkjáték története a történelem homályába vész. Már az egyiptomi fáraók sírkamráiban is megtaláljuk, de az északi kultúráknál is számos művészi ábrázolás utal jelenlétére a különféle civilizációkban.
 

Mária Magdolna

Mária Magdaléna - Alexander Ivanov

Mária Magdolnát a Názáreti Jézus egy megkülönböztetett tanítványaként említik, úgy a kanonikus Új Testamentumban, mint a különböző Apokrif Evangéliumokban. A keresztény gnosztikus irányzatokban különleges jelentőséggel van felruházva. A neve, születésének a helyére utal: Magdalai Mária. Ő volt Jézus felesége?

 

Samael Aun Weor - A Gnosztikus Antropológia Atyja

Samael Aun Weor

Nt.M. Samael Aun Weor, kortárs antropológus és szociológus, egy született kutató. Teljes életét azon nagy igazságok elmélyítésének szentelte, melyeket különböző civilizációk hagytak az emberiségre, különféle megnyilvánulási formákban: filozófia, vallás, művészet és tudomány.